"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Need On Kristlaste Jaoks 20 Kõige Ohtlikumat Riiki Maailmas. Vaata

All loetletud kahekümnes riigis on kristlastevastane tagakius kõige suurem. Ära on ka toodud põhilised tagakiusu allikad.Loetelu on prioriteediga kõige leebemast kõige ohtlikumani. Nagu sa näed, on uuestisündinud kristlaste (või üldse kristlaste) elu neis riikides väga hull. Mõnes hullem, kui teises. Loe… ja ühtlasi palveta nende riikide eest.

Ühtlasi, täna Jumalat, et Eestis on (veel) kristlaste elu nii hea. Palu meeleparandust nii enda ellu, kui ka meie rahva ja juhtide üle – et Jumal annaks veel armuaega ja ei peaks tulema ja seda maad vitsaga lööma.

Siin on see nimekiri:

Kristlaste Jaoks 20 Kõige Ohtlikumat Riiki Maailmas

20. Laos

Open Doors märkus: “Kommunistlik võim jälgib teravalt kõiki religioosseid tegevusi, kaasa-arvatud registreeritud kristlike kirikute omi. Kodukogudused on sunnitud opereerima illegaalselt, põranda all. Laose võimud käsitlevad kristlust Lääne mõjuna ja seetõttu äärmiselt ohtlikuna.”

19. Vietnam

Open Doors märkus: “Kristlik vähemus on valitsuses tagakiusu all. Etniliste gruppide juhid lükkavad kristlased endi hulgast välja ning suhtuvad neisse, kui oma kultuurilise pärandi reetjaisse. Ajalooliselt on kristlikel kogukondadel Vietnamis rohkem vabadust – aga kui nad muutuvad poliitiliselt aktiivseks, siis algab võimude tagakius ning neid võidakse arreteerida”.

18. Turkmenistan

Open Doors märkus: “Turkmenistan on religioossete vähemuste suhtes äärmiselt repressiivne. Politsei, salateenitused ja kohalikud võimud jälgivad religioosseid tegevusi, korraldavad reide registreerimata kirikutesse ja koguduste teenistustele. Islamikultuur muudab uuestisündinud kristlaste elu Turkmenistanis äärmiselt raskeks.”

17. Egiptus

Open Doors märkus: “Egiptuse kristlased kannatavad tagakiusu all mitmel moel. Need, kellel on moslemitaust, on silmitsi tohutu survega oma kõige lähema (ja laiema) perekonna poolt, et pöörduda tagasi islamiusku. Ranged piirangud hoonete jms paikade kasutamisel takistavad kristlastel kogunemast. Lisaks vaenulikkus ja vägivald usklike suhtes, kel õnnestub koguneda. Kristlased, eriti naised, on silmtsi ka diskrimineerimise ja kuritarvitamisega töökohtades ja avalikes paikades.”

16. Usbekistan

Open Doors märkus: “Üldine Islamikultuur muudab elu uuestisündinud kristlaste jaoks äärmiselt raskeks. Politsei, salateenistused ja mahalla kohalik võim jälgib religioosseid tegevusi ning keskvõim korraldab sagedasti reide registreerimata kogudustele.”

15 Süüria

Open Doors märkus: “Süürias on kristlastele põhiliseks tagakiusu allikaks laiem perekond, kes avaldab survet, et nad tagasi islamiusku pöörduksid. Islami sõjalised rühmitused on väga suureks ohuks igat tüüpi kristlastele.”

14.Nigeeria

Islam on domineeriv usk Nigeeria põhjaosas, kristlus aga lõunas. Kristlased kannatavad tagakiusu all eelkõige Boko-Harami ja teiste sarnaste terrorirühmituste tõttu, samuti põhjapiirkondades islami all ning omaenda laiemate perekondade poolt.

13. Maldiivid

Open Doors märkus: “Maldiivide valitsus ootab, et kõik riigi kodanikud oleksid moslemid. Tulemuseks on see, et ei ole religioosset vabadust, välja-arvatud välismaalastest kristlastele. Aga ka nemad peavad sooritama oma usulisi toiminguid äärmises privaatsuses, suletud uste taga ning range jälgimise all. Radikaalse islami jutlustajad kehtestavad sotsiaal-religioosset kontrolli ning mõjutavad ka teisi kodanikke tegema seda sama. See muudab kristlaste jaoks võimatuks praktiseerida oma usku ilma, et neid rangelt jälgitaks või nad valitsuse poolt kuidagi karistada ei saaks.”

12. Saudi-Araabia

Open doors märkus: “Kristlastesse suhtutakse valitsuse ja paljude inimeste poolt, kui teise-klassilistesse kodanikesse. Neil pole lubatud omada nende endi jumalateenistuste paikasid. Kristlased Saudi-Araabias vajavad eestpalveid, et nad võiksid jääda kindlaks usus, hoolimata survest, et nad Kristuse hülgaksid.”

11. India

Kuigi India on demokraatia, mitte diktatuur, ometi on tagakius laiaulatuslik. Põhiline tagakius toimub hindu äärmuslaste poolt.

Open Doors märkus: “Need äärmuslased on ette võtnud puhastada kogu maa nii islamist kui kristlusest. Selle saavutamiseks kasutavad nad vägivalda. Valitsus vaatab kõrvale, kui religioosseid vähemusi rünnatakse, sellega vägivalda veelgi soodustades.”

10. Iraan

Open Doors märkus: “Erinevalt teistest Pärsia Lahe riikidest toimub Iraanis kristlastevastane tagakius põhiliselt valitsuse poolt. Iraani võimud defineerivad Iraani islamiriigine, mis baseerub Shia islamil. Kristlaseid ja teisi religioosseid vähemusi nähakse selle riigikorra suhtes takistustena.”

9. Jeemen

Open Doors märkus: “Jeemeni valitsusametnikud on loonud ja hoiavad riigis ranget isalmisüsteemi, mis kohtleb kõiki riigi jeemenlasi, kui moslemeid. Saudi-Araabia sissetung Jeemenisse on aga paljudes piirkondades loonud võimu-vaakumi, võimaldades terrorirühmitustel, nagu ISIS ja Al Qaeda laiendada oma operatsioone Jeemenis ning tappa ka kristlaseid. Islamiusust ristiusku pöördunud kannatavad oma laiema pere vägivalla ja surve all.”

8. Iraak

Open Doors märkus: “Iraagis paljud grupeeringud annavad oma panuse kristlaste tagakiusu. Terrorirühmitused, nagu ISIS, sageli ründavad kristlaseid ja teisi religioosseid vähemusi, röövivad neid ja tapavad. Valitsusametnikud, nii keskvõim, kui kohalikud võimud, on ähvardanud kristlaseid ning “julgustanud” neid riigist lahkuma. Islami taustaga kristlased seisavad silmitsi tõsise survega oma hõimude, perekondade ja kogukondade poolt, kes vahest lähevad ka nii kaugele, et tapavad nad.”

7. Liibüa

Open Doors märkus: “Kristlaseid on Liibüas vaid väike vähemus. Riik on kaosis ning kodusõda on kaasa toonud, et islami sõdalased ja organiseeriud kriminaalsed rühmitused kiusavad taga kristlaseid.”

6. Eritrea

Open Doors märkus: “Nii valitsus kui kultuuriline taust Eritreas soodustavad kristlaste tagakiusus riigis. Presidend Afwerki rezhiim on tuntud absoluutse autoratismina ning kristlasi arreteeritakse, ahistatakse ja tapetakse, süüdistatuna Lääne agentideks olemises.

5. Pakistan

Open Doors märkus: “Suur osa kristlaste tagakiusust Pakistanis tuleb islami äärmusrühmituste poolt, kes õitsevad poliitiliste parteide, armee ja valitsuse tiibade all. Need rühmitused opereerivad tuhandeid islami haridusasutusi, kus noori õpetatakse religioosseid vähemusi (k.a. kristlaseid) tagakiusama. Siiski, põhiline tagakius kristlastele Pakistanis tuleb nende oma perekondade poolt, kuna islamist lahkulöömist peetakse Pakistanis häbiväärseks.”

4. Sudaan

Open Doors märkus: “Tagakius toimub valitsuse ja radikaalsete moslemite poolt. Seet on süstemaatiline ning meenutab etnilist puhastust. President al-Bashir’i ja tema partei autoritaarse valitsuse all ei ole Sudaanis mingit seadust. Pressi ja meedia seadused ning sõnavabadus on rangelt piiratud.”

3. Somaalia

Open Doors märkus: “Isalm on riigi religioon ning ühiskond ootab, et kõik somaallased on moslemid. Imaamid mosheedes ning al-Shabab juhid kõnelevad avalikult, et Somaalias ei ole kristlastele kohta.”

2. Afganistan

Open Doors märkus: “Kuna kõik kristlased Afganistanis on sisuliselt islamiusust pöördunud, siis nad võimetud vabalt oma usku tunnistama, isegi mitte privaatselt. Ristiusku pöördunud võivad kogeda oma vara ja äride konfiskeerimist, peksmisi ja ka surma – nii oma pereliikmete kui teiste kodanike poolt.”

1. Põhja-Korea

Open Doors märkus: “Põhiliseks tagakiusu allikaks Põhja-Koreas on riik. Kolmandat põlvkonda juba on nii, et kõik on riigis suunatud Kim’ide pere jumaldamise poole. Kristlasi nähakse riigis, kui vaenulikku elementi ühiskonnas, mis tuleb välja juurida. Pideva ja ajupesu tõttu on naabrid ja isegi pereliikmed alati valvel ning valmis raporteerima vüimudele mis tahes religioosest tegevusest.”

Palveta:

Palveta Kristuse Ihu eest neis riikides. Palu Jumala kaitset Kristuse kogudusele, samuti Püha Vaimu tuld julgusega kuulutada evangeeliumi ka keset tagakiusu.

Palveta praegu kohe, enne kui teised asjad vahele tulevad.

Viide: These are the Top 20 Countries That are Most Dangerous for Christians