"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Kuue Koguduse JumalaKeskne Jaaniõhtu 2019 Kõljalas (Fotod)

23. juunil 2019 toimus 6 Saaremaa koguduse ühine jaaniõhtu Kõljalas.

Osalesid Rahu kogudus, Siioni kogudus, Nelikaare kogudus, Eikla kogudus, Kuressaare Metodisti kogudus ja Reeküla kogudus. Lisaks oli jaaniõhtul ka Kuressaare Luteri ja Katoliku koguduse liikmeid.

Õhtut juhtis Viktor Rahu kogudusest, kes läbi kogu õhtu suunas rahva pilgu ikka ja jälle, kindlalt Jumalale:

Avapalve tegi Siioni koguduse pastor Margus:

Avasõnumi andis baptistiliidu president Erki Tamm:

Ülistust viis läbi Kuressaare Metodisti koguduse ülistusgrupp:

Sõna jagas Egon Rahu kogudusest ning Piibli-alase viktoriini korraldas ja viis läbi Indrek Rahu kogudusest (pildid puuduvad).

Kokku oli rahvast suurusjärgus 115 inimest:

Kohal oli ka Kuressaare Pereraadio:

Ja muidugi… Nagu Jeesuse ja Tema jüngrite puhul, oli ka nüüd lauaosadusel oma hea ja tarvilik roll:

Tänu Jumalale kõigi nende eest, kes läbi terve jaaniõhtu üksiti teenisid (olgu siis grillides või muul moel):

Õhtu lõpuosas palvetati kõigi (veel) kohalolevate pastorite eest:

Lõpetuseks täname Jumalat Viktori eest, kes kogu koguduste jaaniõhtu väga positiivse ning jumalakesksena hoidis. See oli kõige tähtsam. Tänu Jeesusele selle eest. Halleluuja!

Ja jaanilõke…?

…See põles maha enne, kui üritus üldse pihta hakkas:

Nii ei olnud see õhtu kohe kindlasti mitte lõkke-keskne… Kes kohal olid, nägid, et see oli Jumalakeskne. Tänu Jumalale selle eest!

Rohkem pilte Jaaniõhtust Kõljalas vaata siit.