"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Esimene Ajaraamat

AudioPiibel – Esimene Ajaraamat

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula Piiblit: Kuula kogu Esimest Ajaraamatut:

MP3 Piibel – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Aadama järeltulijad / Noa poegade järeltulijad / Seemi järeltulijad / Ismaeli ja Ketuura järeltulijad / Eesavi järeltulijad

Peatükk 2: Iisraeli pojad / Juuda järeltulijad /

Peatükk 3: Taaveti pojad / Saalomoni järeltulijad

Peatükk 4: Juuda järeltulijad / Siimeoni järeltulijad

Peatükk 5: Ruubeni järeltulijad / Gaadi järeltulijad / Ruubeni, Gaadi ja Manasse poole suguharu lugu / Leevi järeltulijad

Peatükk 10: Sauli ja tema poegade surm

Peatükk 11: Taavet võitakse Iisraeli kuningaks / Taavet vallutab Jeruusalemma ja Siioni linnuse / Taaveti sõjakangelased

Peatükk 12: Taaveti poolehoidjad Siklagis / Taaveti sõjavägi Hebronis

Peatükk 13: Taavet nõuab seaduselaeka toomist Jeruusalemma / Taavet läheb seaduselaegast tooma

Peatükk 14: Hiiram toetab Taavetit / Taaveti pojad, kes sündisid Jeruusalemmas / Taavet võidab vilistid

Peatükk 15: Seaduselaegas tuuakse Jeruusalemma

Peatükk 16: Seaduselaegas tuuakse Jeruusalemma / Taaveti tänulaul / Seaduselaegast teenima määratud leviidid

Peatükk 17: Jehoova tõotus Taavetile

Peatükk 18: Taaveti sõjad ja võidud / Taaveti pealikud ja ülemad

Peatükk 19: Võit ammonlaste ja süürlaste üle

Peatükk 20: Taavet vallutab Rabba / Taaveti meeste poolt tapetud hiiglased

Peatükk 21: Taaveti rahvalugemise raske tagajärg / Tulevase templi asukoht

Peatükk 22: Tulevase templi asukoht (järg) / Taaveti ettevalmistused templi ehitamiseks

Peatükk 23: Taaveti ettevalmistused templi ehitamiseks (järg) / Leviitide ja preestrite jaotus ning nende kohustused

Peatükk 24: Leviitide ja preestrite jaotus ning nende kohustused

Peatükk 25: Templi lauljad ja mängijad

Peatükk 26: Templi väravahoidjad ja muud ametimehed

Peatükk 27: Taaveti sõjaväepealikud, ülevaatajad ja ametnikud

Peatükk 28: Taaveti korraldused Saalomonile templi ehitamiseks

Peatükk 29: Taaveti korraldused Saalomonile templi ehitamiseks (järg) / Taaveti kiituslaul / Saalomon saab kuningaks Taaveti järel