"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

1 Peetruse kiri

Kuula Piiblit – 1 Peetruse Kiri

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 1 Peetruse kirja:

 

Kuula Peatükkide Kaupa:

Peatükk 1: Tervitus / Tänu Jumalale lunastuse lootuse eest / Üleskutse pühaks eluks

Peatükk 2: Elav kivi ja püha rahvas / Ühiskonlikule korrale alistumisest / Alistumise ja teenimise mõttest

Peatükk 3: Manitsusi abielunaistele ja -meestele / Kristlikust ühiselust / Süütu kannatamine ja Kristuse eeskuju

Peatükk 4: Kannatused lõpetavad patutegemise / Kristuse pärast kannataja tasu

Peatükk 5: Manitsus kogudusevanemaile / Manitsus alanduda Jumala vägeva käe alla