"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

1 Tessaloonika kiri

Kuula Piiblit – Pauluse 1 kiri tessalooniklastele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 1 tessaloonika kirja:

 

Kuula Peatükkide Kaupa:

Peatükk 1: Tervitus ja tänu tessalooniklastele nende usu eest

Peatükk 2: Apostel õigustab oma kuulutustööd / Koguduse tagakiusamisest / Apostli igatsus külastada kogudust

Peatükk 3: Timoteose ülesanne

Peatükk 4: Manitsused laitmatuks eluks / Surnute olukorrast

Peatükk 5: Issanda tulemisest ja valvsuse vajadusest / Mitmesugused manitsused ja lõppsõna