"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

1 Timoteose

Kuula Piiblit – Pauluse 1 kiri Timoteosele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 1 Timoteose kirja:

 

Kuula Peatükkide Kaupa:

Peatükk 1: Tervitus ja hoiatus valeõpetuse eest / Apostli tänu armu eest

Peatükk 2: Palvet tehtagu kõigi inimeste eest

Peatükk 3: Nõuded koguduse ülevaatajate ja abiliste kohta / Meie usu suur ja sügav sisu

Peatükk 4: Hoiatus eksiõpetuse levitajate eest / Timoteose isiklik elu ja õpetus

Peatükk 5: Leskedest ja nende kohtlemisest koguduses / Koguduse vanemaist

Peatükk 6: Orjadest / Valeõpetajaist / Tõelisest rikkusest / Isiklik manitsus Timoteosele