"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

2 Kuningate raamat

AudioPiibel – 2 Kuningate raamat

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula Piiblit: Kuula kogu 2 Kuningate raamatut:

MP3 Piibel: 2 Kuningate raamat – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Ahasja haigus ja surm

Peatükk 2: Eelija võetakse taevasse / Eliisa jätkab Eelija tegevust

Peatükk 3: Iisraeli kuningas Jooram / Eliisa ennustab võitu Moabi üle

Peatükk 4: Lesknaise õli / Eliisa äratab surnuist Suunemi naise poja / Eliisa imeteod prohvetijüngrite ees

Peatükk 5: Eliisa teeb terveks pidalitõbise Naamani

Peatükk 6: Raudkirves ujub / Eliisa ja süürlased / Kohutav nälg Samaaria piiramise ajal

Peatükk 7: Kohutav nälg Samaaria piiramise ajal (järg)

Peatükk 8: Suunemi naine saab tagasi oma maa / Hasael saab Süüria kuningaks / Juuda kuningas Jooram / Juuda kuningas Ahasja

Peatükk 9: Jehu võitakse kuningaks / Jehu tapab Joorami / Jehu tapab Ahasja / Iisebeli surm

Peatükk 10: Jehu hävitab Ahabi suguvõsa / Jehu teeb lõpu Baali teenimisele

Peatükk 11: Atalja võtab vägivallaga enesele kuningavõimu

Peatükk 12: Juuda kuningas Joas

Peatükk 13: Iisraeli kuningas Jooahas / Iisraeli kuningas Joas / Eliisa viimne kuulutus ja surm

Peatükk 14: Juuda kuningas Amasja / Iisraeli kuningas Jerobeam

Peatükk 15: Juuda kuningas Asarja (Ussija) / Iisraeli kuningas Sakarja / Iisraeli kuningas Sallum / Iisraeli kuningas Menahem / Iisraeli kuningas Pekahja / Iisraeli kuningas Pekah / Juuda kuningas Jootam

Peatükk 16: Juuda kuningas Ahas

Peatükk 17: Assuri kuningas vallutab Samaaria ja rahvas viiakse vangi / Samaaria asustatakse võõrastega

Peatükk 18: Juuda kuningas Hiskija / Samaaria alistatakse uuesti / Assuri kuninga kallaletung Juudale

Peatükk 19: Jesaja kuulutab Jeruusalemmale pääsemist Jehoova abiga

Peatükk 20: Hiskija haigus / Paabeli saadikud Hiskija juures / Hiskija surm

Peatükk 21: Juuda kuningas Manasse / Juuda kuningas Aamon

Peatükk 22: Juuda kuningas Joosija ja käsuõpetuse raamat

Peatükk 23: Joosija usupuhastus / Jehoova püsiv viha Juuda vastu / Joosija surm / Juuda kuningas Jooahas / Juuda kuningas Joojakim

Peatükk 24: Juuda kuningas Joojakim (järg) / Juuda kuningas Joojakin ja maa võimukandjad viiakse Paabelisse vangi / Juuda kuningas Sidkija

Peatükk 25: Jeruusalemma langemine / Juudid viiakse Paabelisse vangi / Ülejäänud rahvas põgeneb Egiptusesse / Joojakin vabastatakse ja teda austatakse Paabelis