"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

2 Peetruse kiri

Kuula Piiblit – 2 Peetruse Kiri

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 2 Peetruse kirja:

 

Kuula Peatükkide Kaupa:

Peatükk 1: Tervitus / Kristlaste eesõigused ja kutsumus / Peetrus aimab oma peatset surma / Peetruse isiklik tunnistus ja prohvetite kuulutus

Peatükk 2: Valeprohvetid ja jumalakartmatu elu

Peatükk 3: Issanda päeva tulemine / Tehtagu ettevalmistusi pääsemiseks