"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

2 Tessaloonika kiri

Kuula Piiblit – Pauluse 2. kiri tessalooniklastele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 2. Tessaloonika kirja:

Kuula Peatükkide Kaupa:

Peatükk 1: Tervitus / Kohus ühenduses Kristuse tulekuga

Peatükk 2: Ekslikud arusaamad Kristuse tulekust / Tänu Jumalale ja palve koguduse eest

Peatükk 3: Apostli soov eestpalveks / Käsk töötamiseks / Õnnistussõnad