"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Jaakobuse

Jaakobuse Kiri

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Jaakobuse Kirja:

Kuula Peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Usust ja alandlikkusest / Kiusatuse ärakannatamisest / Õige arusaamine usust

Peatükk 2: Hoiatus erapoolikuse eest / Usk ja teod

Peatükk 3: Keele talitsemisest / Maisest ja taevasest tarkusest

Peatükk 4: Sõprus maailmaga on vaen Jumala vastu / Inimese elu on Jumala käes

Peatükk 5: Rikaste ülekohus mõistetakse hukka / Manitsus kannatlikkuseks / Palve jõud