"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

AudioPiibel – Jeremija

AudioPiibel – Jeremija raamat

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula Piiblit: Kuula kogu Jeremija raamatut (ptk 1-52):

MP3 Piibel – Prohvet Jeremija raamat: Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Prohveti kutsumine

Peatükk 2: Iisraeli tänamatus ja uskmatus

Peatükk 3: Iisraeli tänamatus ja uskmatus (järg) / Iisraeli ja Juudat manitsetakse pöörduma

Peatükk 4: Iisraeli ja Juudat manitsetakse pöörduma (järg) / Juudat ähvardab kallaletung

Peatükk 5: Jeruusalemma ja Juuda patud

Peatükk 6: Jeruusalemma ja Juuda karistus

Peatükk 7: Jumalateenistus ilma meeleparanduseta on kurjast / Jehoova viha ebajumalateenistuse pärast / Jehoovast taganenud Juuda karistus

Peatükk 8: Jehoovast taganenud Juuda karistus (järg) / Süütegu ja karistus / Nutulaul Juuda ja Jeruusalemma pärast

Peatükk 9: Nutulaul Juuda ja Jeruusalemma pärast (järg) / Häving ja hajutus ähvardab rahvast / Jehoova tundmine olgu inimesele uhkuseks

Peatükk 10: Ebajumalad ja tõeline Jumal / Juuda hävitamine

Peatükk 11: Juuda ja Jeruusalemm on tühistanud Jehoova seaduse / Vandenõu Jeremija vastu

Peatükk 12: Jeremija küsib ja Jehoova vastab

Peatükk 13: Tähendamissõna rikutud vööst / Tähendamissõna täidetud kruusist / Juudat ähvardab vangipõli

Peatükk 14: Issanda sõna ühenduses suure põuaga

Peatükk 15: Jehoova kõigutamatu otsus oma rahva nuhtlemiseks / Jehoova tõotus Jeremijale

Peatükk 16: Karistused ja armu tõotus rahvale

Peatükk 17: Juuda patt on kirjutatud tema südamesse / Hingamispäeva peetagu käsu kohaselt

Peatükk 18: Õpetus potissepatööst / Vandenõu Jeremija vastu ja Jeremija palve

Peatükk 19: Purustatud kruus Juuda saatuse võrdkujuks

Peatükk 20: Jeremija sajatab oma vangistajat / Jeremija halin

Peatükk 21: Ennustus Jeruusalemma hävitamisest / Ennustused Juuda kuningaile

Peatükk 22: Ennustused Juuda kuningaile (järg)

Peatükk 23: Pillutatud Iisraeli lapsed kogutakse omale maale / Valeprohvetid mõistetakse hukka

Peatükk 24: Nägemus kahest viigimarjakorvist

Peatükk 25: Juudat ootab seitsmekümneaastane vangipõli / Jehoova vihakarikas rahvastele joomiseks

Peatükk 26: Jeremijat ähvardatakse surmaga

Peatükk 27: Paabeli kuninga ike on talutav

Peatükk 28: Valeprohvet Hananja

Peatükk 29: Jeremija kiri Paabeli vangidele

Peatükk 30: Jehoova tõotus Paabeli vangipõlve lõpetamiseks

Peatükk 31: Jehoova tõotus Paabeli vangipõlve lõpetamiseks (järg) / Uus leping

Peatükk 32: Jeremija ostab Anatoti põllu

Peatükk 33: Jeruusalemma õnneliku tuleviku kuulutus

Peatükk 34: Jeremija hoiatab kuningas Sidkijat / Vabastusseaduse raske rikkumine

Peatükk 35: Reekablaste sõnakuulelikkus

Peatükk 36: Rullraamatu põletamine

Peatükk 37: Jeremija vangistamine / Sidkija kõnelus Jeremijaga

Peatükk 38: Jeremija päästetakse kaevust / Sidkija küsib nõu Jeremijalt

Peatükk 39: Jeruusalemm vallutatakse / Nebukadnetsar käsib hoolitseda Jeremija eest / Ebed-Melekile tagatakse elu

Peatükk 40: Jeremija ja järelejäänud juudid Gedalja juures / Ismaeli vandenõu Gedalja vastu

Peatükk 41: Ismaeli vandenõu Gedalja vastu (järg)

Peatükk 42: Jeremija hoiatab Egiptusesse mineku eest

Peatükk 43: Juudid siirduvad Egiptusesse

Peatükk 44: Jeremija manitsus juutidele Egiptuses

Peatükk 45: Manitsus ja troostisõnad Baarukile

Peatükk 46: Ennustus Egiptuse kohta

Peatükk 47: Ennustus vilistide kohta

Peatükk 48: Ennustus Moabi kohta

Peatükk 49: Ennustus ammonlaste kohta / Ennustus Edomi kohta / Ennustus Damaskuse kohta / Ennustus Keedari ja Haasori kohta / Ennustus Eelami kohta

Peatükk 50: Ennustus Paabeli kohta

Peatükk 51: Jehoova kättemaks Paabelile

Peatükk 52: Juuda kuninga Sidkija valitsus / Jeruusalemma vallutamine / Juudid viiakse vangi Paabelisse / Kuningas Joojakin vabastatakse ja teda austatakse Paabelis