"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

AudioPiibel – Jesaja

AudioPiibel – Prohvet Jesaja raamat

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Jesaja raamatut:

MP3 Piibel – Prohvet Jesaja raamat; kuula kogu Jesaja raamatut:

Peatükk 1: Patune rahvas / Manitsus tõsiseks patukahetsuseks / Kohus Siioni üle ja tema lunastus

Peatükk 2: Jumala suur rahuriik / Jumal nuhtleb suurelisi ja kõrke

Peatükk 3: Jumala kohus Juuda ja Jeruusalemma üle

Peatükk 4: Siioni tütarde karistus / Jeruusalemma õnnelik tulevik

Peatükk 5: Laul Jehoova viinamäest / Õelaile kuulutatakse õnnetusi

Peatükk 6: Prohveti nägemus ja tema kutsumine

Peatükk 7: Jesaja esimene kuulutus kuningas Ahasele / Ettekuulutus Immaanueli sünnist

Peatükk 8: Prohveti poja tähenduslik nimi / Ainult Jehoovat tuleb karta / Rahuvürsti sünd ja valitsus

Peatükk 9: Rahuvürsti sünd ja valitsus / Jehoova viha Iisraeli vastu