"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Johannese Evangeelium

AudioPiibel – Johannese Evangeelium

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Johannese evangeeliumit:

Tagasi Piibli Sisukorda

Kuula Peatükkide Kaupa:

Peatükk 1: Sõna lihakssaamisest Kristuses / Ristija Johannese tunnistus / Jeesuse esimesed jüngrid

Peatükk 2: Kaana pulmad

Peatükk 3: Nikodeemuse kõnelus Jeesusega / Ristija Johannese uus tunnistus Kristusest / See, kes tuleb taevast

Peatükk 4: Jeesus ja Samaaria naine / Jeesus teeb terveks kuninga ametniku poja

Peatükk 5: Haige Betsata tiigi ääres / Jeesus seletab oma sõltuvust Isast / Tunnistus Jeesusest

Peatükk 6: Viie tuhande mehe söötmine / Jeesus kõnnib vee peal / Rahvas otsib Jeesust / Eluleib / Kahtlevad jüngrid / Peetruse tunnistus Jeesusest

Peatükk 7: Jeesus ja Tema vennad / Jumal on läkitanud Jeesuse / Elav vesi

Peatükk 8: Abielurikkumiselt tabatud naine / Maailma valgus / Jeesus ei ole sellest maailmast / Vaidlus juutidega

Peatükk 9: Jeesus teeb nägijaks pimedana sündinu

Peatükk 10: Võrdluspilt lambatarast / Hea karjane / Jeesus pühade puhul Jeruusalemas / Juutide vaenulikkus

Peatükk 11: Laatsaruse ülesäratamine / Vandenõu Jeesuse tapmiseks

Peatükk 12: Jeesust võitakse Betaanias / Kreeklased tahavad Jeesust näha / Juutide uskmatus ja Jeesuse salajased jüngrid / Jeesuse kuulutuse kokkuvõtlik sisu

Peatükk 13: Jeesus peseb jüngrite jalgu / Jeesus vihjab äraandjale / Uus armastusekäsk / Jeesus kuulutab ette, et Peetrus teda salgab

Peatükk 14: Tee Isa juurde / Püha Vaimu tuleku tõotus

Peatükk 15: Viinapuu ja oksad / Maailm ja Tõe Vaim

Peatükk 16: Maailm ja Tõe Vaim (järg) / Jeesuse lahkumiskõne

Peatükk 17: Jeesuse palve

Peatükk 18: Jeesuse vangistamine / Peetrus salgab Jeesuse; Ülempreester küsitleb Jeesust / Jeesus Pilaatuse ees

Peatükk 19: Pilaatus täidab juutide nõudmise / Jeesuse ristilöömine / Jeesuse surm / Odapiste Jeesuse küljesse; Jeesuse matmine

Peatükk 20: Jeesuse matmine / Jeesus ilmub Maarja Magdaleenale / Jeesus ilmub jüngritele / Jeesus ilmub Toomale / Johannese raamatu eesmärk

Peatükk 21: Jeesus ilmub Tibeeria mere rannal / Jeesuse viimased sõnad Peetrusele / Lõppsõna

Tagasi Piibli Sisukorda