"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Heebrealastele

Kiri heebrealastele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Heebrea kirja:

Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Sissejuhatus / Jumala Poeg on ülevam, kui inglid

Peatükk 2: Jumala Poeg on ülevam, kui inglid (järg)

Peatükk 3: Kristus on ülem, kui Mooses / Usk on vajalik lõpuaja eel

Peatükk 4: Jumala hingamisse jõudmisest / Jeesus kui suur ülempreester

Peatükk 5: Jeesus kui suur ülempreester (järg) / Arengu vajadusest õpetuses

Peatükk 6: Arengu vajadusest õpetuses (järg) / Jumala tõotus annab lootuse

Peatükk 7: Jeesus kui Melkisedeki sarnane ülempreester / Kristuse preestriamet on ülem, kui juutide preestriamet

Peatükk 8: Kristuse preestriamet ja uus leping

Peatükk 9: Vana lepingu telk uue lepingu telgi eeskujuks / Kristuse ohvri lunastav vägi / Kristuse ohvri ainulaadsus

Peatükk 10: Kristuse ohver on mõjuvam, kui kõik teised / Julgustus ja hoiatus / Jätkuv kannatajate julgustamine

Peatükk 11: Usu kangelased

Peatükk 12: Jeesus usus alustaja ja täidesaatja / Karistuse eesmärk / Hoiatus Jumala armu hülgamise eest / Maise Siinai ja taevase Siioni erinevusest

Peatükk 13: Mitmesugused manitsused / Juhatajaile oldagu ustavad ja sõnakuulelikud / Manitsused ja õnnistussõnad jumalagajätuks