"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

1 Korintlastele

Kuula Piiblit – Pauluse 1 Kiri Korintlastele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 1 Korintose kirja:

Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Tervitus ja tänu / Lõhenemine koguduses / Risti vägi

Peatükk 2: Inimlik tarkus ja Jumala ilmutus

Peatükk 3: Lahkmeel on hukkamõistetav / Õpetaja vastutus

Peatükk 4: Apostli vastutus Jumala ees / Isalik nõuanne ja manitsus

Peatükk 5: Ebakõlbelisest olukorrast koguduses

Peatükk 6: Kristlaste omavahelisest kohtuskäimisest / Kõlvatu elu ei ole kristlase kohane

Peatükk 7: Abielu ja vallaspõlve küsimus

Peatükk 8: Ebajumala ohvrilihast / Mure nõdra venna südametunnistuse pärast

Peatükk 9: Apostel kaitseb oma õigust / Apostli agarus inimeste võitmiseks Kristusele / Võit nõuab pingutust

Peatükk 10: Hoiatavad lood Iisraeli laste minevikust / Ebajumalateenistust ei tohi olla

Peatükk 11: Jumalateenistusel olgu naise pea kaetud / Issanda õhtusöömaaja väärast pühitsemisest / Püha õhtusöömaaja õige kord / Õhtusöömaajast kõlvatumalt osasaamise tagajärg

Peatükk 12: Vaimuannetest / Näide kogudusest kui ihust ja ihuliikmeist

Peatükk 13: Armastuse kiitus

Peatükk 14: Prohvetlikust kuulutamisest ja keeltega rääkimisest / Jumalateenistusel valitsegu kord

Peatükk 15: Kristuse surnuist ülestõusmisest / Surnute ülestõusmisest

Peatükk 16: Korjandus Jeruusalemma koguduse heaks / Apostli isiklikud asjaolud ja korraldused ning jumalagajätu sõnad