"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

2 Korintlastele

Kuula Piiblit – Pauluse 2. kiri korintlastele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 2. korintose kirja:

Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Tervitus ja tänu / Apostli aus tahe / Korintose külastus lükkub edasi

Peatükk 2: Korintose külastus lükkub edasi (järg) / Patukahetsejale tuleb andeks anda / Evangeeliumi katsumusest ja võidust

Peatükk 3: Apostel kui Vaimu sulane / Evangeeliumil on suurem au kui käsuõpetusel

Peatükk 4: Julge avameelsus evangeeliumi kuulutamisel / Apostli nõtrus ja Jumala vägi / Ajutine viletsus ja igavene au

Peatükk 5: Ajutine viletsus ja igavene au (järg) / Kristuse armastus apostli sundijaks / Uus elu Kristuses / Manitsus leppimiseks Jumalaga

Peatükk 6: Manitsus leppimiseks Jumalaga (järg) / Palve, et korintlased osutaksid armastust apostlile / Hoiatus sõpruse eest uskmatutega

Peatükk 7: Apostli raskused ja julgustus Tiituse tulekust

Peatükk 8: Korjandus Jeruusalema vaeste heaks / Jeesuse eeskuju / Tiituse ja ta kaaslaste läkitamine

Peatükk 9: Helde annetamine ja Jumala vastutasu

Peatükk 10: Pauluse meelevald on Jumalalt

Peatükk 11: Pauluse kui apostli õigusest / Apostli ja ta vastaste võrdlemine / Apostli kannatused ja surmaohud

Peatükk 12: Ülendavaist nägemustest ja alandavaist nõtrustest: nõdra vägevusest / Apostel vähendab oma kiitlemist

Peatükk 13: Manitsused apostli tulevase külastuse eel