"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Galaatlastele

Pauluse Kiri Galaatlastele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Galaatia kirja:

Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Tervitus / Apostel on pettunud galaatlastest / Pauluse evangeelium on Kristuselt

Peatükk 2: Pauluse tööd tunnustatakse Jeruusalemmas / Paulus noomib Peetrust / Käsuõpetusest ei piisa, õigeks saab üksnes usu läbi

Peatükk 3: Usk on olulisem, kui käsuteod / Käsu otstarve / Usu tagajärg

Peatükk 4: Jumala lapse seisus saadakse usust Kristusesse / Apostel on mures, et vastsed kristlased taganevad usust / Kaks poega

Peatükk 5: Valik Kristuse ja käsuõpetuse vahel / Armastus piiraku vabadust / Elu Vaimus

Peatükk 6: Manitsused laitmatuks eluks / Lõppsõna