"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Tiituse

Pauluse Kiri Tiitusele

Kuula kogu Tiituse kirja:

Kuula peatükkide kaupa

Peatükk 1: Tervitus / Kogudusevanemate määramisest / Valeõpetajaist

Peatükk 2: Kristlikust eluviisist / Kristliku eluviisi alus ja eesmärk

Peatükk 3: Veel õigest Kristlikust elust / Viimsed manitsused ja jumalagajätt