"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Roomlastele

AudioPiibel – Pauluse Kiri Roomlastele

Kuula kogu Rooma kirja:

Kuula Peatükkide Kaupa:

Roomlastele 1: Tervitus / Pauluse kavatsus külastada Roomat / Evangeeliumi olemus / Paganate patusus

Roomlastele 2: Juudidki on patused ja süüdlased

Roomlastele 3: Vastulaused väiteile / Üldinimlik patune olukord / Õigeksmõistmine usu läbi

Roomlastele 4: Näide Aabrahamist / Tõotus Aabrahamile teostub Tema usu läbi

Roomlastele 5: Usu tagajärg / Jumal osutab armastust Kristuse surma läbi / Surm Aadama, elu Kristuse läbi

Roomlastele 6: Ühendus Kristusega vabastab patust / Selgitav kogemus orjusest

Roomlastele 7: Selgitav näide abielust / Käsk ja patt / Inimese kahesugune loomus

Roomlastele 8: Elu Vaimus / Jumala lapsed / Tulevane au / Jumala armastus

Roomlastele 9: Apostli kurbus Iisraeli laste uskmatuse pärast / Jumala tõotused ei ole tühistunud / Jumal ei ole ülekohtune / Jumala tahe on otsustav / Iisraeli ilmaoleku põhjus

Roomlastele 10: Iisraeli ilmaoleku põhjus (järg) / Uus õiguse tee on igaühe jaoks

Roomlastele 11: Iisraeli kõrvalejätmine ei ole lõplik / Paganad liituvad Jumala rahvaga otsekui pookoksad puutüve külge / Jumala eesmärgiks on arm kõigile

Roomlastele 12: Uus elu / Vaimuannete õigest kasutamisest / Kristliku elu juhised

Roomlastele 13: Valitsejaile alistumisest / Vennalikust armastusest / Kristuse päev koidab

Roomlastele 14: Nõdrausuliste kohtlemisest

Roomlastele 15: Nõdrausuliste kohtlemisest (järg) / Evangeelium paganaile / Avameelsusest apostli kirjas / Apostli isiklikest kavatsusist

Roomlastele 16: Nimelised tervitused / Jumala ülistus