"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Sefanja

Sefanja

Kuula kogu prohvet Sefanja raamatut:

Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Jehoova suur vihapäev

Peatükk 2: Karistus tabab ka Iisraeli vaenlasi

Peatükk 3: Jeruusalema süü ja lunastus