"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Teine Ajaraamat

AudioPiibel – Teine Ajaraamat

Kuula Piiblit: Kuula kogu Teist Ajaraamatut:

MP3 Piibel – 2 Ajaraamat – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Saalomon palub enesele tarkust / Saalomon hangib hobuseid ja vankreid / Saalomon hakkab templit ehitama. Leping Tüürose kuningaga

Peatükk 2: Saalomon hakkab templit ehitama. Leping Tüürose kuningaga

Peatükk 3: Templi ehitamine / Meister Huurami tööd templis

Peatükk 4: Meister Huurami tööd templis (järg)

Peatükk 5: Meister Huurami tööd templis (järg) / Seaduselaegas viiakse templisse

Peatükk 6: Templi pühitsemine / Saalomoni palve

Peatükk 7: Issanda auhiilgus templis / Pühitsemispidustuste lõpp / Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda

Peatükk 8: Saalomoni edaspidine tegevus

Peatükk 9: Seeba kuninganna külaskäik / Saalomoni rikkus ja kuulsus

Peatükk 10: Kuningriik jaguneb kaheks: Juudaks ja Iisraeliks

Peatükk 11: Juuda kuningas Rehabeam kindlustab oma riiki

Peatükk 12: Egiptuse sõjakäik Juuda vastu

Peatükk 13: Juuda kuningas Abija

Peatükk 14: Juuda kuningas Aasa

Peatükk 15: Aasa usupuhastus

Peatükk 16: Aasa leping Ben-Hadadiga

Peatükk 17: Juuda kuningas Joosafat

Peatükk 18: Miika kuulutab kaotust Ahabile ja Joosafatile

Peatükk 19: Nägija Jehu noomib Joosafatti / Joosafat seab kohtumõistjaid

Peatükk 20: Joosafat võidab moabid ja ammonlased / Joosafati valitsemisaeg

Peatükk 21: Juuda kuningas Jooram

Peatükk 22: Juuda kuningas Ahasja / Atalja haarab kuningavõimu

Peatükk 23: Atalja haarab kuningavõimu (järg)

Peatükk 24: Juuda kuningas Joas

Peatükk 25: Juuda kuningas Amasja

Peatükk 26: Juuda kuningas Ussija (Asarja)

Peatükk 27: Juuda kuningas Jootam

Peatükk 28: Juuda kuningas Aahas

Peatükk 29: Juuda kuningas Hiskija / Hiskija taastab templiteenistuse

Peatükk 30: Paasapüha pidamist jätkatakse

Peatükk 31: Paasapüha pidamist jätkatakse / Hiskija hoolitsus preestrite ja leviitide eest

Peatükk 32: Assuri sõjakäik Juuda vastu / Issand päästab Hiskija / Hiskija haigus / Hiskija valitsemisaeg / Hiskija surm

Peatükk 33: Juuda kuningas Manasse / Juuda kuningas Aamon

Peatükk 34: Juuda kuningas Joosija / Joosija usupuhastus / Seaduse raamat leitakse

Peatükk 35: Joosija peab paasapüha / Joosija surm

Peatükk 36: Juuda kuningas Jooahas / Juuda kuningas Joojakim / Juuda kuningas Joojakin viiakse Paabelisse vangi / Juuda kuningas Sidkija / Juudid viiakse Paabelisse vangi / Pärsia kuninga Koorese teadaanne