"Aga meie kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

AudioPiibel – Kuula Jumala Sõna

AudioPiibel

Jah… hetkel on AudioPiibel poolik. Aga hea uudis on see, et see täieneb pidevalt. Ning juba praegu on sul võimalik kuulata üsna suurt osa Uuest Testamendist ja mõnd raamatut ka Vanast Testamendist.

[Märkus: Kui soovid Jumala Sõna hoopis lugeda, aga paber-Piiblit pole käepärast, siis internetiversiooni leiad siit.]

Vana Testament

Ester

Psalmid (1-4)

Nahum

Habakuk

Sefanja (lisatud 22.09.18)

Uus Testament

Markuse Evangeelium

Johannese Evangeelium (ptk 1-5) (ptk 5 lisatud 22.09.18)

Pauluse Kiri Roomlastele

Pauluse Kiri Efeslastele

Pauluse Kiri Filiplastele

Pauluse Kiri Koloslastele

Pauluse 1. Kiri Tessalooniklastele

Pauluse 2. Kiri Tessalooniklastele

Pauluse 1. Kiri Timoteosele

Pauluse 2. Kiri Timoteosele

Pauluse Kiri Tiitusele (lisatud 22.09.18)

Johannese 1. Kiri (ptk 1-3) (lisatud 22.09.18)

Johannese 2. Kiri

Johannese 3. Kiri

Peetruse 1. Kiri

Peetruse 2. Kiri

Juuda Kiri