"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

AudioPiibel – Kuula Piiblit

AudioPiibel – Kuula Piiblit – MP3 Piibel

Halleluuja !!! Kiitus Taevaisale !!! Kiitus Jeesusele !!!

Alates 26.okt. 2022 on Sul võimalik…

…Kuulata KOGU Piiblit !!!

Tegin selle Sinu jaoks – Sinu usu ehitamiseks !

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid. Vaata! 

Egon Sarv

AudioPiibel – Kuula Vana Testamenti

1. Esimene Moosese raamat

2. Teine Moosese raamat

3. Kolmas Moosese raamat

4. Neljas Moosese raamat

5. Viies Moosese raamat

6. Joosua

7. Kohtumõistjate raamat 

8. Rutt

9. 1 Saamueli raamat 

10. 2 Saamueli raamat 

11. 1 Kuningate raamat

12. 2 Kuningate raamat 

13. 1 Ajaraamat 

14. 2 Ajaraamat

15. Esra 

16. Nehemja 

17. Ester

18. Iiob

19. Psalmid / Laulud

20. Õpetussõnad 

21. Koguja 

22. Ülemlaul

23. Jesaja

24. Jeremija

25. Nutulaulud

26. Hesekiel

27. Taaniel

     28. Hoosea

29. Joel

30. Aamos

31. Obadja

32. Joona

33. Miika

34. Nahum

35. Habakuk

36. Sefanja

37. Haggai

38. Sakarja

39. Malakia

MP3 Piibel – Uus Testament

1. Matteuse evangeelium

2. Markuse evangeelium (ptk 1-3,4-6,8,10,11 uuesti loetud)

3. Luuka evangeelium

4. Johannese evangeelium

5. Apostlite teod

6. Pauluse kiri roomlastele (ptk 9-16 uuesti loetud)

7. Pauluse 1. kiri korintlastele

8. Pauluse 2. kiri korintlastele

9. Pauluse kiri galaatlastele

10. Pauluse kiri efeslastele (uuesti loetud)

11. Pauluse kiri filiplastele (uuesti loetud)

12. Pauluse kiri koloslastele (uuesti loetud)

13. Pauluse 1. kiri tessalooniklastele

14. Pauluse 2. kiri tessalooniklastele

15. Pauluse 1. kiri Timoteosele

16. Pauluse 2. kiri Timoteosele

17. Pauluse kiri Tiitusele

18. Pauluse kiri Fileemonile

19. Kiri heebrealastele

20. Jaakobuse kiri

21. Peetruse 1. Kiri

22. Peetruse 2. Kiri

23. Johannese 1. Kiri 

24. Johannese 2. Kiri

25. Johannese 3. Kiri

26. Juuda Kiri

27. Johannese ilmutus