"Aga meie kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

AudioPiibel – Kuula Jumala Sõna

AudioPiibel

Hetkel on AudioPiibel poolik. Aga hea uudis on see, et see täieneb pidevalt. Ning juba praegu on sul võimalik kuulata üsna suurt osa Uuest Testamendist ja mõnd raamatut ka Vanast Testamendist.

[Märkus: Kui soovid Jumala Sõna hoopis lugeda, aga paber-Piiblit pole käepärast, siis neti-Piibli leiad siit.]

Vana Testament

17. Ester

19. Psalmid / Laulud (1-14)

34. Nahum

35. Habakuk

36. Sefanja

Uus Testament

1. Matteuse evangeelium

2. Markuse evangeelium

3. Luuka evangeelium (ptk 1) (ptk 1 lisatud 09.dets.2018)

4. Johannese evangeelium (ptk 20-21 lisatud 09.dets.2018)

5. Apostlite teod

6. Pauluse kiri roomlastele

7. Pauluse 1. kiri korintlastele

8. Pauluse 2. kiri korintlastele

9. Pauluse kiri galaatlastele

10. Pauluse kiri efeslastele

11. Pauluse kiri filiplastele

12. Pauluse kiri koloslastele

13. Pauluse 1. kiri tessalooniklastele

14. Pauluse 2. kiri tessalooniklastele

15. Pauluse 1. kiri Timoteosele

16. Pauluse 2. kiri Timoteosele

17. Pauluse kiri Tiitusele

18. Pauluse kiri Fileemonile

19. Kiri heebrealastele

20. Jaakobuse kiri

21. Peetruse 1. Kiri

22. Peetruse 2. Kiri

23. Johannese 1. Kiri 

24. Johannese 2. Kiri

25. Johannese 3. Kiri

26. Juuda Kiri

27. Johannese ilmutus