"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Baptistide Maailmaliit: Kutsume üles massvaktsineerimisele!

Baptistide Maailmaliidu läkitus

TÄHELEPANU !!! Allolev artikkel ei ole mitte üleskutse vaktsineerima, vaid HOIATUS – Nii Baptistide Maailmaliit kui Euroopa Baptistiföderatsioon toetavad peavoolu koroona-narratiivi ning kutsuvad üles massvaktsineerima.

Tegemist on informatiivse artikliga, mis näitab ära, millisel positsioonil on antud küsimuses 1) Baptistide Maailmaliit, 2) Euroopa Baptistiföderatsioon kui ka 3) Eesti EKB Koguduste Liit (kui esimese kahe liige).

Ei Valjala Rahukogudus ega postituse autor toeta massvaktsineerimist (rääkimata kohustustlikust ja sundvaktsineerimisest, millest kuuleme, näeme ja loeme järjest rohkem ja rohkem.)


Baptistide Maailmaliit: Kutsume üles massvaktsineerimisele!

29. jaanuaril 2021 väljastas Baptistide Maailmaliit (BWA = Baptist World Alliance) ametliku läkituse, milles käsitleb nii koroonapandeemiat kui ka üliemaailmset vaktsineerimise kampaaniat.

Euroopa Baptistiföderatsioon (EBF) – kui Baptistide Maailmaliidu liige – edastas selle läkituse ka oma veebilahel.

[Artikkel uuendatud 12.12.21: EBF on tänaseks selle läkituse oma veebilehelt eemaldanud. Siiski, artikkel oli päriselt olemas sellel aadressil:

http://www.ebf.org/baptist-world-alliance-calls-for-equitable-global-vaccine-distribution

Baptistide Maailmaliidu lehel on läkitus endiselt kõigile loetav ja kättesaadav.]

Sinu jaoks võib see info huvitav ja vajalik olla, eriti kui kuulud koguduse kaudu Eesti EKB Liitu. Sest Eesti baptistiliit kuulub nii Euroopa Baptistiföderatsiooni (EBF) kui ka Baptistide Maailmaliitu (BWA).

Nüüd miks see info ikkagi vajalik on?

Ma arvan, et eriti just seepärast, et see näitab sulle kenasti ära, milline on meie Eesti EKB Liidu ametlik seisukoht nii koroona-pandeemia kui vaktsineerimise suhtes.

Ma ei hakka siin kogu Baptistide Maailmaliidu (BM) läkitust eesti keelde ümber panema, aga et sa saaksid üldise pildi, siis mõned punktid tollest teatest tahaksin sinuga jagada.

Esiteks siis see:

As we move into 2021, we also recognise our responsibility to participate in the solution to this crisis. We do so by:

• Calling for the cooperation of governments to support systems of coordinated mass vaccination and enhance access to vaccinations through aid and economic innovations;
• Urging Baptists globally to participate in enabling global vaccination;
• Repudiating unhelpful narratives associated with mass vaccination and asking Baptists and all people of goodwill to do so as well; and
• Issuing a clarion call for just access to available COVID-19 vaccines globally, including six specific steps of justice necessary for equitable global access and a shared solidarity in addressing a global pandemic.

Püüdes seda eesti keelde panna, siis esiteks ütleb Baptistide Maailmaliit, et nad tunnistavad oma vastutust osaleda kriisi lahendamisel. Ning seda nad teevad neljal viisil (Märkus: siin minu rõhuasetused):

 1. Kutsudes valitsusi üles toetama koordineeritud massvaktsineerimise süsteeme ning arendama juurdepääsusid vaktsineerimistele läbi riikliku abi ja majanduslike innovatiivsete lahenduste.
 2. Kutsudes tungivalt üles baptiste üle kogu maailma osalema selles, et saaks toimuda ülemaailmne vaktsineerimine.
 3. Hüljates massvaktsineerimisega seotud kahjutekitavad narratiivid ning paludes baptistidel ja kõikidel hea tahtega inimestel seda samuti teha.
 4. Kutsuda üles covid-19 vaktsiinide õiglasele kättesaadavusele kogu maailmas..

Ehk siis maakeelde panduna Maailma baptistiliit (ja seega ka Eesti EKB Liit):

 • Toetab ülemaailmset massvaktsineerimist
 • Kutsub kõiki baptiste üle kogu maailma laskma ennast ise vaktsineerida
 • Kutsub üles kõiki baptiste üle maailma andma oma parima, et massvaktsineerimine saaks toimuda ladusalt
 • Seisab ise vastu kõigile teooriatele, mis lähevad vastuollu peavoolu vaktsineerimis-narratiiviga. Ning kutsub üles kõiki tegema sedasama.

See, ma arvan, on sinu jaoks vajalik info. Lisaks…

…Lugedes läkitust edasi, siis veel paar lõiku, mis sinule huvi võiksid pakkuda:

“COVID-19 anywhere is COVID-19 everywhere.”6 It is our conviction that in order to defeat COVID-19, we must defeat it everywhere and defeat it simultaneously. No human being should experience the prevailing rules of poverty and exclusion in this regard. We do not wish to add COVID-19 vaccinations to the list of injections that children in the global community fail to receive for generations to come. Instead, given its virility, COVID-19 should be treated like Smallpox and be decisively and fundamentally eradicated. To defeat COVID-19, we must defeat it everywhere and do so quickly.

Tõlge:

“Covid-19 kusagil tähendab Covid-19 kõikjal”. See on meie veendumus, et Covid-19 alistamiseks me peame ta alistama samaaegselt ja kõikjal. Mitte ükski inimene ei pea selles suhtes kogema vaesuse ja väljajäetuse reeglite all. Me ei soovi lisada Covid-19 vaktsineerimisi nende süstide loetellu, mida tulevastes põlvedes globaalse kogukonna lastel ei õnnestu saada. Pigem, kuna haigus on nii nakkav, siis tuleb Covid-19 viirusesse suhtuda samuti kui rõugetesse ning see otsustavalt ja täielikult likvideerida. Et alistada Covid-19, me peame selle alistama kõikjal ning tegema seda kiiresti.”

Ehk siis, Baptistide Maailmaliit toetab ka laste massvaktsineerimist koroona vastu. See on nende seisukoht ning sulle oluline teada, oled nõus?

Ning natuke edasi on veel selline alapunkt võitluses ülemaailmse pandeemiaga (märkus: siin on rõhuasetus nende endi oma):

We call on faith leaders and governments to recognise the important role faith communities can play as civil
society enablers, capable of mobilising people for vaccination and hosting vaccination hubs in their buildings
and community gatherings. Moreover, as many unhelpful myths and misinformation abound in regard to
COVID-19’s various vaccines, trusted faith leaders are also capable of dissuading these destructive narratives
and building cooperation with national vaccination programs.

Tõlge:

Me kutsume üles nii usujuhte kui valitsusi tunnustama seda olulist rolli, mida usukogukonnade tsiviilelanikena suudavad pakkuda, olles võimelised mobiliseerima inimesi vaktsineerimiseks ja samuti korraldades oma hoonetes ja kogunemiskohtades vaktsineerimiskeskuseid. Veelgi enam, kuna on levimas palju kahjutekitavaid müüte ja valeinformatsiooni mitmete Covid-19 vaktsiinide kohta, siis usaldusväärsed usujuhid on samuti võimelised selliseid hävitavaid narratiive ümber lükkama ning ehitama sildasid rahvuslike vaktsineerimisprogrammidega.

Ehk siis maakeeli, mis me siit Eesti kristliku maastiku jaoks teada saame? Mida meie Liidu usujuhte kutsutakse üles tegema?

Baptistide Maailmaliit ootab Eesti EKB Liidu usujuhtidelt:

 1. Et usujuhid pingutaks selle nimel, et mobiliseerida inimesi ennast vaktsineerima.
 2. Et usujuhid töötaks selle nimel, et rajada kogudusehoonetesse ja teistesse usklike kogunemispaikadesse vaktsineerimiskeskuseid.
 3. Et usujuhid lükkaks ümber kõik ametliku narratiiviga vastuollu minevad vaktsineerimise ja vaktsiinidega seotud teooriaid.
 4. Et usujuhid ehitaksid sildasid kohalike vaktsineerimisprogrammidega.

Lõpetuseks, sellele läkitusele on Euroopa Baptistiföderatsiooni poole alla kirjutanud Tony Beck ja Helle Liht:

 

Helle Liht BWA läkitus

Vot selline läkitus Baptistide Maailmaliidult koroonapandeemia vastu võitlemisel. Nii Eesti EKB Liit kui Euroopa Baptistiföderatsioon (liikmetena) toetavad seda.

Igati vajalik informatsioon ja kasulik teada, oled nõus?