"Aga meie kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Pühapäevane teenistus Tn21

Pühapäevane teenistus Tn21

Kuressaare Tallinna tn 21

time 11:00

Every Pühapäev from

7. juuni 2015

Jumalateenistused

Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11.00 ja igal teisipäeval kell 19.00 Kuressaares Tallinna tänav 21 (kasutame lühendit Tn21). Pühapäevaseid jumalateenistusi koordineerib pastor Leevi Väli ja teisipäevaseid osadusõhtuid abipastor Tõnu Paju.

Koosolekute üldine ülesehitus koosneb laulust (ülistusaeg), Sõna kuulutamisest ja inimeste teenimisest (eespalve, prohvetlik sõna).

Jumalateenistuste kestvus tavaliselt 2-2,5 tundi

Pühapäeval pärast teenistust, eelneval etteteatamisel, avatud kohvilaud.

Parkimise võimalus Tn21 sisehoovis ja Puukiriku (EMK Kuressaare kogudus) vastas oleval Kuressaare linnale kuuluval parkimisplatsil.

pastor_leevi

Pühapäevane Jumalateenistus