"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Efeslastele

Kuula Piiblit – Pauluse Kiri Efeslastele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Efesose Kirja:

 

Kuula Peatükkide kaupa:

Efeslastele 1: Tervitus / Jumala kiitus / Palve, et Jumal annaks usulist tarkust

Efeslastele 2: Õndsaks saab Jumala armust / Paganad ja juudid on liidetud üheks koguduseks

Efeslastele 3: Apostli ülesandeks on ilmutada Jumala saladust / Palve Evangeeliumi õigeks mõistmiseks

Efeslastele 4: Jumala kutse sisuks on, et kõik oleksid üks / Vana ja uus inimene / Õpetused ja manitsused igapäevaseks eluks

Efeslastele 5: Õpetused ja manitsused igapäevaseks eluks / Kristlikust perekonnaelust

Efeslastele 6: Kristlikust perekonnaelust / Kristlase relvad / Lõppsõna

Järgmine raamat Piiblis on Pauluse kiri Filiplastele.

Kuula Filipi kirja siit!