"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

EV 101: Tänu ja Palve Eesti Vabariigi Eest

Tänu

Eesti Vabariigi 101. aastapäeval, Jumal, me väga täname Sind meie maa ja rahva eest:

 • Et nii väikesearvulisel rahval nagu eestlased on oma riik, oma maa, oma riigipiir, oma valitsus, oma president…
 • Hümni eest, mis siiani annab au Jumalale ning kus palutakse Jumala kaitset ja õnnistust me maale ja rahvale
 • Vabaduse eest – et me ei ole enam orjarahvas, nagu orjaajal
 • Sinise taeva eest ja et meie maal valitseb rahu.
 • Et me ei pea elama sõjakoleduste keskel ega terrorihirmu all
 • Et meie võime saata oma lapsi lasteaedadesse ja koolidesse ja ülikoolidesse, huvikoolidesse ja spordiklubidesse
 • Et meie lapsed võivad iseseisvalt väljas käia-mängida ja me ei pea kartma, et keegi neid ära varastab.
 • Et meie maal on tasuta kooliharidus ja arstiabi
 • Täname meie riigikogu, parlamendi ja presidendi eest
 • Täname Eesti politsei ja päästeteenistuse eest ja kõigi eest, kes seal teenivad
 • Eesti metsade ja põllumaade ning kõigi meie loodusrikkuste eest
 • Kõigi põllumeeste eest, kes meile leiva lauale teevad
 • Täname, et võime hingata puhast õhku ning süüa (veel) üsna tervislikku toitu
 • Täname töökohtade ja veel toimiva pensionisüsteemi eest
 • Täname, et meil on toit laual, riie seljas ja katus peakohal ning tuba soe
 • Täname meie naabrite – Läti, Soome ja Venemaa eest
 • Täname mere eest ja kõikide meie saarte ja laidude eest
 • Täname kõigi kristlike kirikute ja koguduste eest
 • Täname kõigi pastorite ja töötegijate eest, kes seisavad usus ja töötavad evangeeliumi leviku kasuks
 • Täname, et meie maal on usuvabadus ja võime ilma tagakiusu kartmata käia kirikutes ja kogudustes, jumalateenistustel, palvegruppides ja koduosadustes…
 • Täname, et meie riigis ei ole Piibli omamine ja lugemine keelatud
 • Täname, et evangeeliumi kuulutamine ei ole keelatud
 • Täname, et Eestis tähendab perekond endiselt mehe ja naise vahelist suhet.
 • Täname iga tüdruku ja poisi, neiu ja noormehe, naise ja mehe eest, iga isa ja ema eest, iga vanaema ja vanaisa eest me maal.
 • Täname oma töö- ja koolikaaslaste, kasvatajate, õpetajate ja treenerite eest
 • Täname oma naabrite eest
 • Täname oma sugulaste, tuttavate ja sõprade eest
 • Täname, et Sina Jumal armastad igaüht neist nii väga armastad ning et Jeesus oma elu jättis igaühe päästmiseks
 • Täname igaühe eest, kes annab oma panuse, et meie Eesti Vabariigis oleks parem, tervem, moraalselt puhtam elada.
 • Lisa siia oma tänu…

Palve

Järgides Taanieli palvet oma rahva pärast, tahame ka meie paluda Taanieli eeskujul:

“Ja ma pöörasin oma näo Issanda Jumala poole, otsides Teda palve ja anumistega, paastudes, kotiriides ja tuhas. Ma palusin Jehoovat, oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin…” (Tn 9:3-4)

Oh Issand, Sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes Teda armastavad ja Tema käske peavad!

Me oleme pattu teinud ja eksinud, oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu, oleme taganenud Su käskudest ja kohtuseadustest. Me pole kuulanud Su sulaseid, prohveteid, kes Sinu nimel kõnelesid meie valitsejaile, vanemaile ja kogu maa rahvale!

Sinul, Issand, on õigus, aga meil on häbi silmis. Jehoova, meil on häbi silmis, et me oleme Sinu vastu pattu teinud!

Issandal, meie Jumalal on halastus ja andeksand, kuigi me oleme hakanud vastu ega ole kuulanud Jehoova, oma Jumala häält, et oleksime käinud Tema õpetuse järele, milled Ta pani meie ette oma sulaste prohvetite läbi, vaid kogu Eesti on astunud üle su käsuõpetusest ja on tagenenud sellest, ilma et oleks võtnud kuulda su häält!

Seepärast on meie peale valatud see sajatus ja vanne, mis Jumala sulase Mooeses käsuõpetuses on kirja pandud! Sest me oleme Sinu vastu pattu teinud!

Aga me ei ole Jehoova, oma Jumala palet mitte leevendanud, et oleksime pöördunud oma süütegudest ja tähele pannud Sinu tõde! Jumal, Sina oled õiglane kõigis oma tegudes, meie aga ei ole kuulanud Sinu häält!

Ja nüüd Issand, meie Jumal, kes oled oma rahva Egiptusemaalt ära toonud oma vägeva käega ja oled teinud enesele nime, nagu see tänapäeval on: meie oleme pattu teinud ja õelad olnud!

Issand, kõigi Su õiglaste tegude pärast pöördugu ometi Su viha ja raev meie maalt ja ole meile veel armuline! Kuule oma sulase palvet ja anumisi, ja lase oma pale paista oma meie peale iseenese pärast, Issand!

Pööra, mu Jumla, oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie maa ja rahva tegelikku olukorda – sest me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast!

Issand, kuule, Issand, anna andeks, Issand, pane tähele ja tee teoks iseenese pärast! Mu Jumal, ära viivita!

Palume seda kõike Jeesuse nimel, Aamen!