"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Filiplastele

AudioPiibel – Pauluse Kiri Filiplastele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Filipi kirja:

 

Kuula Peatükkide Kaupa:

Filiplastele 1: Tervitus / Apostli tänulikkus ja rõõm / Palve kirja lugejate ees / Apostli vangistuse tagajärg / Kumb on kasulikum: elu või surm? / Julgustussõnad kristlastele

Filiplastele 2: Üleskutse üksmeeleks ja alandlikkuseks / Jeesus alandlikkuse eeskujuks / Lunastus sõltub laitmatust elust / Timoteos / Epafroditos

Filiplastele 3: Väliste eesõiguste väike väärtus / Apostli igatsus ühineda Kristusega / Järgige apostli eeskuju / Kristuse risti vaenlased

Filiplastele 4: Manitsusi / Apostli rõõm filiplaste lahkest abist / Jumalagajätt

Järgmine raamat Piiblis on Pauluse Kiri Koloslastele

Kuula Kolossa kirja siit!