"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Kasutatud kirjandus ja muud materjalid

Kasutatud kirjandus ja muud materjalid:

Katvel, I. 2009. Saaremaa ärkamise lugu. Rakvere: Sõnasepp OÜ.

Kiil, E. 1981. Nelipühi ärkamisest Eestis. Tallinna kogudus. Valgus, nr 10.

Kiil, E. 1982. Nelipühi ärkamine Eestis. Kuressaare kogudus. Valgus, nr 9.

Kiil, E. 1997. Meenutusi Nelipühi ärkamisest Eestis. Tln: Logos.

Kongressiteade. 1940. Valgus nr 4.

Kuressaare EKB Koguduse moodustamise protokoll. 1946. Nr 5, 16. 06.

Kärner, F. 1936. Saaremaalt. Valgus, nr 1.

Mäeniit-Mihkelson, O. 1935. Valjala avalikuelu tegelased kuni suveni 1935 a. Valjala: J. Treufeldt & A. Kallus.

Pajusoo, T. 2007. Eesti Metodisti Kirik 1907-2007. Tln: Eesti Metodisti Kirik.

 

Avaldamata materjalid:

Mirka, H. 1994. Mõningaid tähelepanekuid ja väike ülevaade Hans Mirka eluloost II osa. Käsikirjaline materjal.

Mäemets, H. 2010. Intervjuu. Kuressaare 14.04.