"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Kes me oleme?

Valjala Rahu koguduse teenistus

Valjala Rahu Vabakogudus, registrisse kantud täisnimega Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidu Valjala Rahu Vabakogudus (edaspidi Rahu kogudus) on asutatud 2004 aasta 26. oktoobril, ning nagu nimi ütleb, kuulub ta Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu.

Vaimuliku ja vanemate pärandi kaudu ulatub koguduse ajalugu aastasse 1927. Lähemalt loe selle kohta siit.

Valjala Rahu Vabakoguduse liikmetena näeme meie kogudust, kui vaba juurdepääsuga üsna neutraalset platvormi. Siia on iga huviline ja otsija teretulnud osa saama sellest, mida Jumal oma Vaimu ja Sõna läbi jagab. Valjala Rahu Kogudus ei ole eksklusiivne, vaid pigem vastupidi, avatud.

Kõik on teretulnud, sest Jumala annid kuuluvad igaühele, kes neid  igatseb ja otsib.

Leevi Väli

Valjala Rahu Koguduse pastor Leevi Väli

Oleme tänulikud oma pastori eest! Meie pastor Leevi Väli on Jumala armuand meile. Teda iseloomustab prohvetlik nägemine, kannatlikkus ja pühendumine. Lisaks prohvetlikule nägemisele on Leevile antud eestpalve armuand. Tänu sellele tuntakse Rahu kogudust ka „palvetava kogudusena“.

Koguduses kostuvate sõnumite viimaste aastate rõhuasetus on olnud kristlase identiteedil ja apostellikul sõnumil. Kes me oleme Kristuses, kellena Jumal on meid loonud, kuhu me liigume, mis on selle aja sõnum. Koguduse eesmärk on suunatud küpsusele, vaimulikult täiskasvanuks saamisele.

Usume tõsiasja, et „kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist“ (Rm 8:19)

Kogudust juhib pastor koos abipastori ja juhatusega (vt koguduse meeskond)