"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

11 Kirjakohta “USU” Kohta 1. ja 2. Korintose Kirjas

Pauluse 1. Kiri Korintlastele

1. “Sest maailm Jumala tarkuses ei õppinud tundma Jumalat tarkuse kaudu ja seepärast oli Jumalale meelepärast jõleda jutluse kaudu päästa need, kes usuvad.” (1Kr 1:21)


2. “Ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid Vaimu ja väe osutamises, et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes.” (1Kr 2:4-5)


3. “Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu, ja kui mul oleks kõik usk, nõnda et võiksin mägesid teisale paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtigi!” (1Kr 13:2)


4. “Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm; aga suurim neist on armastus!” (1Kr 13:13)


5. “Ent ma juhin teie tähelepanu evangeeliumile, mida ma teile kuulutasin, mille te ka vastu võtsite ja milles ka püsite ning milles te ka õndsaks saate – kui te peate seda kinni nende sõnadega, milledega mina teile seda kuulutasin – olgu siis, et asjata saite usklikuks.” (1Kr 15:1-2)


6. “Olgu nüüd mina või olgu nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete saanud usklikuks.” (1Kr 15:11)


7. “Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees.” (1Kr 15:17)


Pauluse 2. Kiri Korintlastele

1. “Ei mitte, et me tahame olla valitsejad teie usu üle, vaid me oleme teie rõõmu kaastegelased; sest teie püsite usus.” (2Kr 1:24)


2. “Aga et meil on seesama usu Vaim sedamööda, nagu on kirjutatud: “Ma usun, sellepärast ma räägin!”, siis meiegi usume ja sellepärast me ka räägime, teades et see, kes üles äratas Issanda Jeesuse, ka meid üles äratab ühes Jeesusega ja seab ühes teiega enese ette.” (2Kr 4:13-14)


3. “Sellepärast me oleme julged igal ajal ja teame, et niikaua kui me oleme ihus, oleme Issanda juurest ära; sest me käime usus ja mitte nägemises; aga me oleme julges meeles ja himustaksime ennemini ära olla ihust ja kodus olla Issanda juures.” (2Kr 5:6-7)


4. “ET me nüüd teame, mis on Issanda kartus, siis me meelitame inimesi uskuma, aga Jumalale me oleme tuntud, ja ma loodan, et me ka teie südametunnistuses oleme tuntud.” (2Kr 5:11)

 

LOE KA:

39 kirjakohta “USU” kohta Rooma kirjas

10 Kirjakohta “USU” kohta Galaatia kirjas