"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Talle kiituseks 3 – Koguduse palvelaul

1. Sinu nimel, armas Jeesus,
Seda tundi algame.
Tule, nii kui öelnud oled
Ise meie keskele;
Oma Püha Vaimu läbi
Meie südant pühitse!
Et sind vaimus ja tões
Kummardada võiksime.

Ref: Vägede Jehoova Jumal,
Sinu ees kõik seisame,
Anna oma nime pärast,
Mis su käest nüüd palume!

2. Anna sõnakuulutajal’
Oma Vaimu tunnistust,
Et su meelevald ja vägi
Oleks tunda sõnadest;
Südamed ja vaimukõrvad
Tee Sa lahti kuuljatel,
Et Su kallis püha Sõna
Vaim ja elu oleks meil.

3. Oma taeva andidega
Meid sel tunnil õnnista,
Pruudi armu, neitsi puhtust
meie sisse sünnita.
Et Su järel ikka käime,
Kuhu eele lähed Sa;
Ja ei iial pattudega
Endid siin ei roojasta.

4. Armastuses kokku köida
Meeled ja ka südamed,
Et kui ühe ihu liikmed
Oleksime ühendud;
Ühendus meil annab jõudu
Kõrbetee peal kõndides
Kurja võita, head teha
Sinu Püha Vaimu väes.

5. Aita, et kõik pea saame
Taeva laual istuda,
Kõige pühadega seltsis
Sinu palet näha ka;
Uute keeltega siis saame
Taeva püha kooriga
Moosese ja Talle laulu
Ühes laulda lõpmata.