"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Koloslastele

Pauluse Kiri Koloslastele

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Kolossa kirja:

Kuula Peatükkide Kaupa:

Koloslastele 1: Tervitus / Tänu ja palve / Jeesus ja Tema töö / Pauluse osa Kristuse töös

Koloslastele 2: Pauluse osa Kristuse töös (järg) / Ühendus Kristusega ja hoiatus valeõpetuse eest

Koloslastele 3: Järeldused surnuist ülestõusmisest ühes Kristusega / Kristlikust perekonnaelust

Koloslastele 4: Palve Evangeeliumi levimiseks / Isiklikud tervitused ja lõppsõna