"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

1 Kuningate raamat

AudioPiibel – 1 Kuningate raamat

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 1 Kuningate raamatut:

MP3 Piibel: 1 Kuningate raamat – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Taaveti vanadusnõrkus / Adonija tahab kuningaks saada / Saalomon võitakse kuningaks

Peatükk 2: Taaveti viimsed sõnad Saalomonile / Taaveti surm / Saalomon kindlustab oma kuningavõimu

Peatükk 3: Saalomon naib vaarao tütre / Saalomon palub Jeehovalt enesele tarkust / Saalomon targa kohtumõistjana

Peatükk 4: Saalomoni ametimehed / Saalomoni tarkus ja rikkus

Peatükk 5: Saalomoni tarkus ja rikkus (järg) / Saalomoni leping kuningas Hiiramiga

Peatükk 6: Templi ehitamine

Peatükk 7: Saalomoni muud ehitused / Meister Hiirami tööd templis

Peatükk 8: Seaduselaegas tuuakse templisse / Templi pühitsemine

Peatükk 9: Jehoova ilmutab ennast Saalomonile teist korda / Saalomoni edaspidine tegevus

Peatükk 10: Seeba kuninganna külaskäik / Saalomoni rikkus ja kuulsus / Saalomon hangib hobuseid ja vankreid

Peatükk 11: Saalomoni taganemine Jehoovast ja tema vastased / Saalomoni surm

Peatükk 12: Kuningriik jaguneb kaheks: Juudaks ja Iisraeliks

Peatükk 13: Jumalamees hoiatab Jerobeami

Peatükk 14: Ahija ennustus Jerobeami soole / Juuda kuningas Rehabeam

Peatükk 15: Juuda kuningas Abijam / Juuda kuningas Aasa / Aasa leping Ben-Hadadiga / Iisraeli kuningas Naadab / Iisraeli kuningas Baesa

Peatükk 16: Iisraeli kuningas Baesa (järg) / Iisraeli kuningas Eela / Iisraeli kuningas Simri / Iisraeli kuningas Omri / Iisraeli kuningas Ahab

Peatükk 17: Prohvet Eelija ennustab põuaaegu / Eelija ja Sarepta lesknaine

Peatükk 18: Eelija tuleb tagasi Ahabi juurde / Eelija võidab Baali prohvetid / Eelija palve peale tuleb vihm

Peatükk 19: Eelija Hoorebi mäel / Eliisa kutsumine

Peatükk 20: Ahab võidab Ben-Hadadi kaks korda

Peatükk 21: Naaboti viinamägi

Peatükk 22: Miika kuulutab kaotust Ahabile ja Joosafatile / Juuda kuningas Joosafat / Iisraeli kuningas Ahasja