"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

1 Moosese raamat

AudioPiibel – Esimene Moosese raamat

Kuula kogu 1. Moosese raamatut (hetkel ptk 1-24):

MP3 Piibel, 1Ms – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Maailma ja inimese loomine

Peatükk 2: Maailma ja inimese loomine (järg) / Jumal asetab inimese Eedeni rohuaeda

Peatükk 3: Pattulangemine

Peatükk 4: Kain ja Aabel / Kaini järeltulijad / Sett ja tema poeg

Peatükk 5: Aadama järeltulijad

Peatükk 6: Inimese patune eluviis / Noa laev

Peatükk 7: Veeuputus

Peatükk 8: Veeuputuse lõpp

Peatükk 9: Jumala leping Noaga / Noa ja tema pojad

Peatükk 10: Noa poegade järeltulijad

Peatükk 11: Paabeli torn / Seemi järeltulijad / Terahi järeltulijad

Peatükk 12: Jumal kutsub Aabramit / Aabram Egiptuses

Peatükk 13: Aabram ja Lott lähevad lahku

Peatükk 14: Aabram päästab Loti / Melkisedek õnnistab Aabramit

Peatükk 15: Jumala leping Aabramiga

Peatükk 16: Haagar ja Ismael

Peatükk 17: Jumal uuendab lepingu Aabramiga ja Aabramist saab Aabraham. / Ümberlõikamine kui lepingu märk.

Peatükk 18: Iisaki sündimise tõotus / Aabraham palub Soodoma pärast

Peatükk 19: Soodoma ja Gomorra hävitamine / Moabiitide ja ammonlaste põlvnemine

Peatükk 20: Aabraham ja Abimelek

Peatükk 21: Iisaki sünd / Hagar ja Ismael saadetakse ära / Aabrahami leping Abimelekiga

Peatükk 22: Aabraham saab käsu Iisaki ohverdamiseks / Naahori  järeltulijad

Peatükk 23: Saara surm. Aabraham ostab sugukonna haua

Peatükk 24: Iisakile otsitakse naist