"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

1 Moosese raamat

AudioPiibel – Esimene Moosese raamat

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 1. Moosese raamatut:

MP3 Piibel, 1Ms – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Maailma ja inimese loomine

Peatükk 2: Maailma ja inimese loomine (järg) / Jumal asetab inimese Eedeni rohuaeda

Peatükk 3: Pattulangemine

Peatükk 4: Kain ja Aabel / Kaini järeltulijad / Sett ja tema poeg

Peatükk 5: Aadama järeltulijad

Peatükk 6: Inimese patune eluviis / Noa laev

Peatükk 7: Veeuputus

Peatükk 8: Veeuputuse lõpp

Peatükk 9: Jumala leping Noaga / Noa ja tema pojad

Peatükk 10: Noa poegade järeltulijad

Peatükk 11: Paabeli torn / Seemi järeltulijad / Terahi järeltulijad

Peatükk 12: Jumal kutsub Aabramit / Aabram Egiptuses

Peatükk 13: Aabram ja Lott lähevad lahku

Peatükk 14: Aabram päästab Loti / Melkisedek õnnistab Aabramit

Peatükk 15: Jumala leping Aabramiga

Peatükk 16: Haagar ja Ismael

Peatükk 17: Jumal uuendab lepingu Aabramiga ja Aabramist saab Aabraham. / Ümberlõikamine kui lepingu märk.

Peatükk 18: Iisaki sündimise tõotus / Aabraham palub Soodoma pärast

Peatükk 19: Soodoma ja Gomorra hävitamine / Moabiitide ja ammonlaste põlvnemine

Peatükk 20: Aabraham ja Abimelek

Peatükk 21: Iisaki sünd / Hagar ja Ismael saadetakse ära / Aabrahami leping Abimelekiga

Peatükk 22: Aabraham saab käsu Iisaki ohverdamiseks / Naahori  järeltulijad

Peatükk 23: Saara surm. Aabraham ostab sugukonna haua

Peatükk 24: Iisakile otsitakse naist

Peatükk 25: Aabrahami järeltulijad teisest abielust / Aabrahami surm / Ismaeli järeltulijad / Eesavi ja Jaakobi sünd / Eesav müüb oma esmasünniõiguse

Peatükk 26: Iisak Geraris ja Beer-Sebas / Iisaki leping Abimelekiga

Peatükk 27: Jaakob petab enesele isa õnnistuse / Jaakob saadetakse Haaranisse

Peatükk 28: Jaakob saadetakse Haaranisse (järg) / Eesav võtab enesele veel ühe naise / Jaakobi unenägu Peetelis

Peatükk 29: Jaakob teenib Laabanit Raaheli ja Lea pärast / Jaakobi pojad

Peatükk 30: Jaakobi pojad (järg) / Jaakobi kaup Laabaniga

Peatükk 31: Jaakob põgeneb Laabani juurest / Laaban ajab Jaakobit taga / Jaakobi ja Laabani leping

Peatükk 32: Jaakob kardab kohtumist Eesaviga / Jaakobi võitlus Jumalaga

Peatükk 33: Jaakob ja Eesav lepivad

Peatükk 34: Kättemaks Diina teotamise eest

Peatükk 35: Jumal õnnistab Jaakobit Peetelis / Raaheli surm / Jaakobi pojad / Iisaki surm

Peatükk 36: Eesavi järeltulijad / Seiri järeltulijad / Edomi kuningad

Peatükk 37: Joosep ja tema vennad / Joosep müüakse Egiptusesse

Peatükk 38: Juuda ja Taamar

Peatükk 39: Joosep ja Pootifari naine

Peatükk 40: Joosep seletab kaasvangide unenäod

Peatükk 41: Joosep seletab vaarao unenäod / Joosep saab Egiptuse valitsejaks

Peatükk 42: Joosepi vendade esimene teekond Egiptusesse / Joosepi vennad lähevad tagasi Kaananimaale

Peatükk 43: Joosepi vendade teine teekond Egiptusesse

Peatükk 44: Joosep kiusab oma vendi / Juuda vastutab Benjamini eest

Peatükk 45: Joosep annab ennast vendadele tunda

Peatükk 46: Jaakob oma perekonnaga asub Egiptusesse / Jaakob ja tema perekond Egiptuses

Peatükk 47: Jaakob ja tema perekond Egiptuses (järg) / Joosep tegevus näljahäda leevendamiseks / Jaakobi viimne tahe

Peatükk 48: Jaakob õnnistab Efraimi ja Manasset

Peatükk 49: Jaakob ennustab tulevikku oma poegadele / Jaakobi surm ja matus

Peatükk 50: Jaakobi surm ja matus (järg) /Joosepi suuremeelsus oma vendade suhtes / Joosepi surm