"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

1 Saamueli raamat

AudioPiibel – 1 Saamueli raamat

Kuula kogu Samueli raamatut (hetkel ptk 1-14):

MP3 Piibel, 1 Saamueli raamat – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Saamueli sünd:

Peatükk 2: Hanna kiituslaul / Eeli kõlvatumad pojad

Peatükk 3: Jehoova kutsub Saamueli

Peatükk 4: Vilistid röövivad seaduselaeka

Peatükk 5: Seaduselaegas vilistide maal

Peatükk 6: Iisrael saab seaduselaeka tagasi

Peatükk 7: Iisrael saab seaduselaeka tagasi (järg) / Saamuel mõistab Iisraelile kohut

Peatükk 8: Iisrael nõuab kuningat

Peatükk 9: Saul saab kuningaks

Peatükk 10: Saul saab kuningaks (järg)

Peatükk 11: Saul võidab ammonlased

Peatükk 12: Saamueli süüdistuskõne

Peatükk 13: Sõda vilistite vastu

Peatükk 14: Sõda vilistite vastu (järg)