"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

2 Moosese raamat

Audiopiibel – 2 Moosese raamat

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 2 Moosese raamatut:

MP3 Piibel – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Iisraeli laste orjapõli Egiptusemaal

Peatükk 2: Moosese sünd / Mooses põgeneb Midjanimaale

Peatükk 3: Jumal kutsub Moosese

Peatükk 4: Jumal kutsub Moosese (järg) / Mooses läheb tagasi Egiptusemaale

Peatükk 5: Mooses ja Aaron vaarao ees / Moosese palve

Peatükk 6: Moosese palve (järg) / Mooses saab uue tõotuse ja käsu / Moosese ja Aaroni järglased ( Leevi suguharu) / Jumal annab ülesande Moosesele ja Aaronile

Peatükk 7: Jumal annab ülesande Moosesele ja Aaronile / Aaroni kepp / Vesi muutub vereks / Konnade nuhtlus

Peatükk 8: Konnade nuhtlus (järg) / Sääskede nuhtlus / Parmude nuhtlus

Peatükk 9: Loomakatk / Paised / Rahe

Peatükk 10: Rohutirtsude nuhtlus / Pimedus

Peatükk 11: Esmasündinuile kuulutatakse surma

Peatükk 12: Paasapüha söömaaja seadmine / Viimne nuhtlus: esmasündinud surmatakse / Iisraeli lapsed lahkuvad Egiptusemaalt / Paasatalle söömise seadlus

Peatükk 13: Esmasündinud pühitsetakse Jehoovale / Hapnemata leibade püha seadlus / Pilve- ja tulesammas rahva ees

Peatükk 14: Kõrkjamerest läbiminek

Peatükk 15: Moosese võidulaul / Maara veeime

Peatükk 16: Rahvast toidetakse lindude ja mannaga

Peatükk 17: Vesi kaljust / Sõda amalekkidega

Peatükk 18: Moosese äia külaskäik / Kohtumõistjad seatakse ametisse

Peatükk 19: Iisraeli lapsed Siinai mäe all

Peatükk 20: Kümme käsku / Rahva hirm Jumala ees / Eeskiri altari kohta