"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

2 Saamueli raamat

AudioPiibel – 2 Saamueli raamat

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu 2 Saamueli raamatut:

MP3 Piibel: 2 Saamueli raamat – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Taavet saab teate Sauli surmast / Taaveti kaebelaul Sauli ja Joonatani pärast

Peatükk 2: Taavet saab Juuda kuningaks / Taavet sõda Sauli suguvõsa vastu

Peatükk 3: Taavet sõda Sauli suguvõsa vastu (järg) / Taaveti pojad, kes sündisid Hebronis / Abner pakub Taavetile lepingut / Joab tapab Abneri

Peatükk 4: Iisboseti tapmine

Peatükk 5: Taavet saab kogu Iisraeli kuningaks / Taavet vallutab Jeruusalema ja Siioni linnuse / Hiiram toetab Taavetit / Taaveti pojad, kes sündisid Jeruusalemas / Taavet võidab vilistid

Peatükk 6: Taavt läheb seaduselaegast tooma / Seaduselaegas jõuab Jeruusalema

Peatükk 7: Tuleviku ennustus Taaveti soole

Peatükk 8: Taaveti sõjad ja võidud / Taaveti pealikud ja ülemad

Peatükk 9: Taaveti suuremeelsus Mefiboseti vastu

Peatükk 10: Võit ammonlaste ja süürlaste üle

Peatükk 11: Taavet ja Batseba

Peatükk 12: Naatan manitseb Taavetit / Taavet vallutab Rabba

Peatükk 13: Amnon ja Taamar / Absalomi kättemaks ja põgenemine

Peatükk 14: Joabi kavalus Absalomi tagasitoomiseks

Peatükk 15: Absalomi mäss Taaveti vastu

Peatükk 16: Absalomi mäss Taaveti vastu (järg)

Peatükk 17: Huusai ajab nurja Ahitofeli nõu / Taavet Mahanaimis

Peatükk 18: Absalomi surm

Peatükk 19: Absalomi surm (järg) / Taavet tuleb tagasi Jeruusalemma

Peatükk 20: Seba mäss Taaveti vastu / Taaveti pealikud ja ülemad

Peatükk 21: Gibeonlaste lepitamine / Abisai päästab Taaveti / Taaveti meeste poolt tapetud hiiglased

Peatükk 22: Taaveti tänulaul

Peatükk 23: Taaveti viimsed sõnad / Taaveti vahvad pealikud

Peatükk 24: Taaveti rahvalugemise raske tagajärg