"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Iiob

Audiopiibel – Iiob

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Iiobi raamatut:

MP3 Piibel – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Iiobi vagadus pannakse proovile

Peatükk 2: Iiobi vagadus pannakse proovile (järg)

Peatükk 3: Iiob neab oma sündimist

Peatükk 4: Eliifas manitseb Iiobit

Peatükk 5: Eliifas manitseb Iiobit (järg)

Peatükk 6: Iiob teeb etteheiteid oma sõpradele

Peatükk 7: Iiob süüdistab Jumalat

Peatükk 8: Bidad kaitseb Jumala õigust

Peatükk 9:  Iiob ei ole võimeline Jumalaga kohut käima

Peatükk 10: Iiob kahetseb oma sündimist

Peatükk 11: Soofar süüdistab Iiobit ülekohtus

Peatükk 12: Iiob tunnustab Jumala võimsust ja tarkust

Peatükk 13: Iiob kinnitab oma süütust

Peatükk 14: Iiob meenutab inimelu kaduvust

Peatükk 15: Eliifas noomib Iiobit

Peatükk 16: Iiob ei ole rahul Jumala talitusviisiga

Peatükk 17: Iiob ei ole rahul Jumala talitusviisiga (järg)

Peatükk 18: Bildad kirjeldab õela saatust

Peatükk 19: Iiob usub, et Jumal tahab teda hävitada

Peatükk 20: Soofar näitab õelale määratud osa

Peatükk 21: Iiob väidab, et õelail on õnnelik põli

Peatükk 22: Eliifas süüdistab Iiobit ülekohtustes tegudes

Peatükk 23: Iiob tahab ennast kaitsta Jumala enese ees

Peatükk 24: Iiob kaebab, et Jumal aitab ülekohtusi

Peatükk 25: Bildad väidab, et Jumala ees ei ole ükski inimene ilma süüta

Peatükk 26: Iiob kuulutab Jumala suurust ja võimsust

Peatükk 27: Iiob kirjeldab õela karistust

Peatükk 28: Tõelise tarkuse asupaik

Peatükk 29: Iiob meenutab oma õnneaega

Peatükk 30: Iiob kurdam oma viletsuspäevade pärast

Peatükk 31: Iiob kinnitab oma süütust

Peatükk 32: Eliihu õigustab oma vastust Iiobile

Peatükk 33: Eliihu laidab Iiobit

Peatükk 34: Eliihu õigustab Jumalat

Peatükk 35: Eliihu õigustab Jumalat (järg)

Peatükk 36: Eliihu ülistab Jumala suurust

Peatükk 37: Eliihu ülistab Jumala suurust (järg)

Peatükk 38: Jumal veenab Iiobit ta teadmatuses ja võimetuses

Peatükk 39: Jumal veenab Iiobit ta teadmatuses ja võimetuses (järg)

Peatükk 40: Jumala võimsuse tunnistus

Peatükk 41: Jumala võimsuse tunnistus (järg)

Peatükk 42: Iiob kahetseb ja Jumal andestab temale