"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Iiob

Audiopiibel – Iiob

Kuula kogu Iiobi raamatut (hetkel ptk 1-18):

MP3 Piibel – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Iiobi vagadus pannakse proovile

Peatükk 2: Iiobi vagadus pannakse proovile (järg)

Peatükk 3: Iiob neab oma sündimist

Peatükk 4: Eliifas manitseb Iiobit

Peatükk 5: Eliifas manitseb Iiobit (järg)

Peatükk 6: Iiob teeb etteheiteid oma sõpradele

Peatükk 7: Iiob süüdistab Jumalat

Peatükk 8: Bidad kaitseb Jumala õigust

Peatükk 9:  Iiob ei ole võimeline Jumalaga kohut käima

Peatükk 10: Iiob kahetseb oma sündimist

Peatükk 11: Soofar süüdistab Iiobit ülekohtus

Peatükk 12: Iiob tunnustab Jumala võimsust ja tarkust

Peatükk 13: Iiob kinnitab oma süütust

Peatükk 14: Iiob meenutab inimelu kaduvust

Peatükk 15: Eliifas noomib Iiobit

Peatükk 16: Iiob ei ole rahul Jumala talitusviisiga

Peatükk 17: Iiob ei ole rahul Jumala talitusviisiga (järg)

Peatükk 18: Bildad kirjeldab õela saatust