"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Joosua

AudioPiibel – Joosua

Kuula kogu Joosua raamatut (hetkel ptk 1-6):

MP3 Piibel – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Joosua asub täitma Jehoova käsku

Peatükk 2: Maakuulajad läkitatakse uurima Jeerikot

Peatükk 3: Üleminek Jordanist

Peatükk 4: Mälestuskivid Jordani ületamise tähistamiseks

Peatükk 5: Ümberlõikamine ja paasapüha pühitsemine Gilgalis

Peatükk 6: Jeeriko vallutamine