"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Joosua

AudioPiibel – Joosua

Kuula kogu Joosua raamatut (hetkel ptk 1-17):

MP3 Piibel – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Joosua asub täitma Jehoova käsku

Peatükk 2: Maakuulajad läkitatakse uurima Jeerikot

Peatükk 3: Üleminek Jordanist

Peatükk 4: Mälestuskivid Jordani ületamise tähistamiseks

Peatükk 5: Ümberlõikamine ja paasapüha pühitsemine Gilgalis

Peatükk 6: Jeeriko vallutamine

Peatükk 7: Aakani süütegu

Peatükk 8: Ai vallutamine / Käsuõpetuse kordamine Eebali mäel

Peatükk 9: Gibeonlaste kavalus

Peatükk 10: Võit viie kuninga üle; Päike seisab paigal

Peatükk 11: Joosua uued võidud ja vallutused / Joosua vallutab kogu maa

Peatükk 12: Moosese poolt võidetud kuningad

Peatükk 13: Vallutamata maa-alad / Jordanist ida pool asuvate suguharude maa-alad

Peatükk 14: Kaananimaa jaotamine liisu läbi / Kaalebi pärisosa

Peatükk 15: Juuda suguharu rajad / Kaaleb vallutab Hebroni ja Debiri / Juuda suguharu linnad

Peatükk 16: Efraimi järeltulijate pärisosa

Peatükk 17: Manasse järeltulijate pärisosa