"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Kohtumõistjate raamat

AudioPiibel – Kohtumõistjate raamat

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu Kohtumõistjate raamatut:

MP3 Piibel – Kuula peatükkide kaupa:

Peatükk 1: Juuda ja Siimeoni suguharud võidavad kaananlaste kuninga Adoni-Beseki / Juuda suguharu vallutab Jeruusalema ja Hebroni / Otniel vallutab Debiri ja saab Aksa enesele naiseks / Juuda ja Benjamini suguharude vallutused / Joosepi suguharu vallutab Peeteli

Peatükk 2: Jehoova ingel Bokimis / Joosua surm / Iisrael taganeb Jehoovast ja kohtumõistjad astuvad ametisse

Peatükk 3: Rahvad, kes jäeti Iisraeli katsumiseks / Otniel päästab Iisraeli Mesopotaamia kuninga Kuusan-Risataimi käest / Eehud päästab Iisraeli Moabi kuninga Egloni käest / Sangar päästab Iisraeli vilistide käest

Peatükk 4: Deboora ja Baarak võidavad Siisera

Peatükk 5: Deboora ja Baaraki võidulaul

Peatükk 6: Giideoni kutsumine

Peatükk 7: Giideon võidab midjanlased

Peatükk 8: Giideon võidab midjanlased (järg) / Giideoni muud teod ja surm

Peatükk 9: Abimeleki ülekohtune valitsus

Peatükk 10: Kohtumõistjad Toola ja Jair / Ammonlased rõhuvad Iisraeli

Peatükk 11: Jefta päästab Iisraeli ammonlaste käest / Jefta tütar

Peatükk 12: Jefta riid efraimlastega / Kohtumõistjad Ibsam, Eelon ja Abdon

Peatükk 13: Simsoni sünd

Peatükk 14: Simsoni pulm ja tema mõistatus

Peatükk 15: Simsoni pulm ja tema mõistatus (järg) / Simson võidab vilistid Lehhis

Peatükk 16: Simson Assas / Simson ja Deliila / Simsoni surm

Peatükk 17: Miika ebajumalateenistus

Peatükk 18: Miika ja daanlased

Peatükk 19: Gibealaste häbitegu

Peatükk 20: Sõda Benjamini suguharu vastu

Peatükk 21: Benjamini suguharu taastatakse