"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Obadja