"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 1 – Jumal, Sind me kummardame

Vaimulikud laulud – Jumal, Sind me kummardame (1)

Teema: Jumala kolmainsus; sõnad: G.W. Frazer, A.S. Loizeaux; viis: John Zundel

1. Jumal, Sind me kummardame
pühitsetud armuväest.
Kristuses Su omaks saame,
päästetuina patu käest.
Kummardame, kummardame,
Isa vaimus austame
Kummardame, kummardame,
Isa vaimus austame

2. Jeesus, Sind me kummardame –
Ohvritalle trooni peal.
Päästjas Isa heldust näeme,
mis ei hülga meidki eal.
Kummardame, kummardame
Poega, kes end ohvriks tõi.
Kummardame, kummardame
Poega, kes end ohvriks tõi.

3. Püha Vaim, Sind kummardame,
vajades Su lohutust.
Sinu kaitse alla jääme,
uskudes su armastust.
Kummardame, kummardame
igavese armu ees.
Kummardame, kummardame
igavese armu ees.

4. Isa, Poega, Püha Vaimu –
Kolmes Üht – Sind kiidame
armu eest, mis inimvaimu
pilgu suunab taevasse.
Kummardame, kummardame
tänumeeles Sinu ees.
Kummardame, kummardame
tänumeeles Sinu ees.

Tagasi laulude sisukorda