"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 11 – Jumal, Sind me kiidame

Jumal, Sind me kiidame (11)

Teema: Jumal Isa: ülistus; viis: Ambrosiuse hümni järgi Martin Lipp; sõnad: “Katholisches Gesangbuch”, 1774

1. Jumal, Sind me kiidame,
Sinu suurust, Sinu jõudu!
Põrmu meie vajume,
nähes Sinu tööde sõudu.
Sina oled algusest
sama Jumal igavest.

2. Kogu laia ilma peal
kiitmas suured ja ka väiksed.
Rõõmsalt kõlab nende hääl,
kes on armust Sinu lapsed;
kummardavad Poja sees
igavest Su trooni ees.

3. Igal päeval tahame
Sind ja Sinu nime kiita,
kuni taevas laula,e.
kus Su palet saame näha.
Sinu peale loodame,
kuni koju jõuame.

Tagasi laulude sisukorda