"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 14 – Kõik me Issandat nüüd kiitke

Kõik me Issandat nüüd kiitke (14)

Teema: Jumal Isa – ülistus; viis: William J. Kirkpatric

Kõik me Issandat nüüd kiitke, tooge kiitust, ingliväed!
Päike, kuu ja tähed, andke austust Talle päevad, ööd.

REF: Halleluuja, halleluuja! Laulgu rõõmsalt süda, suu ja meel.
Halleluuja, halleluuja! Hüüdku vastu taevaliste keel.

Kiitke Issandat, kes ütles: “Saagu valgus!” ja see sai.
Kiitke Teda, kelle kätes kaitstud, hoitud maailm lai.

Kiitke Issandat, kes armust kinkis Pojas päästmise,
jäävalt vabaks päästis patust, jagas meile õndsuse.

Tagasi laulude sisukorda