"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 151 – Oh, rõõmu kuuluta

Oh, rõõmu kuuluta (151)

Teema: Püha Vaim; Sõnad: Francis Bottome; viis: William J. Kirkpatrick

Oh, rõõmu kuuluta nüüd Vaimu väega sa,
sest inimsüdamed veel käivad valuteed!
Nüüd iga õnnis suu veel rõõmsalt ütelgu:
on tulnud Trööstija!

REF: On tulnud Trööstija, me abiandja Ta;
see kallis Püha Vaim, kes nõtruses me võim.
Nüüd seda kuuluta sa ilma lõpmata:
on tulnud Trööstija!

Öö pime möödunud, koit kaunis kumanud.
Päev peagi tulemas, maad, merd ju kuldamas.
Torm vali vaikinud, hirm hingest kadunud,
sest tulnud Trööstija.

Me kiitus kajagu ja taeva tungigu,
sest laulul polegi seal lõppu iialgi!
Siis vaevast pääsend ma, võin rõõmsalt hõisata:
mind kandis Trööstija!

Tagasi lauliku sisukorda