"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 16 – Sind lauluga kiidame

Sind lauluga kiidame (16)

Sõnad Fanny J. Crosby, viis William H. Doane

Sind lauluga kiidame, suur on Su arm
Oh Jumal, me vastu, kes oleme põrm
Su Poeg kandis ristil me patud ja süüd
Uks elusse kõigile avatud nüüd

Kiitke kõik Issandat, Talle hõisaku maa
Kiitke kõik Issandat, rahvas, rõõmusta sa!
Oh tulge Ta ligi, Ta armu kes näind
Ja andke Tal au, suuri asju Ta teind.

Oh täielik lunastus, õndsuse koit
Meil Jeesuse veres on auline võit
Sest olgu su pattu nii palju kui mäed
Kes kindlasti usub, see andeks kõik saab

Jah, suur on Ta halastus, suured Ta teod
Veel kõrgemad taevast ta mõtted ja nõud
Ja suur on mu imestus, suur on mu õnn
Kui palgest kord palgesse Jeesust ma näen

Tagasi lauliku sisukorda