"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 193 – Kiida, süda, rahu toojat

Kiida, süda, rahutoojat (193, pruun laulik)

Teema: Jumala Sõna: Psalmid; Sõnad: Psalm 103 järgi Henry F. Lyte; Viis: John Goss

1. Kiida, süda, rahutoojat!
Armuleidnu, kummarda!
Lunastatu, oma Loojat
täna kogu hingest sa!
Halleluuja! Halleluuja!
Igaviku Issand Ta!

2. Õnnistust Ta eal ei keela,
kui vaid seda otsid sa,
kosutatud saab su meel ja
jaksad Teda uskuda.
Halleluuja! Halleluuja!
Ustavalt meid kuuleb Ta!

3. Isalikult Ta meist hoolib,
teab me hirme lootusi,
targalt Ta me elu voolib,
kujundab me ootusi.
Halleluuja! Halleluuja!
Julge elada on nii!

4. Inglid, laulugu teie suugi
tänulaulu võimsamat!
Tähed taevas, päike, kuugi,
kummardavad Kuningat!
Halleluuja! Halleluuja!
Kiitkem armu Issandat!

Tagasi sisukorda: Vaimulikud laulud, pruun laulik