"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 275 – Tööd on küll sinule

Tööd on küll sinule (275)

Teema: Kuulutus ja teenimine; Sõnad: H. Matill; viis: Ralph E. Hudson

1. Tööd on küll sinule, tööd on küll minule,
aega ei ole meil puhata.
Olgu kõikide püüd teha hoolsasti tööd –
hea on Päästjaga koos töötada.

REF: Vaata ristile nüüd, väga hoolsalt tee tööd!
Looda, armasta sa, usu ka.
Siis kui lõpetad tööd, palga Issandalt saad,
sest et Temale töötasid sa.

2. Kuule, kuis sulle nüüd kõlab Jeesuse hüüd:
tule sa, tööta veel Minule!
Lõikuseg on ju käes, valmind vili on ees –
võta, tee püha tööd Päästjale!

3. Käies pimedas öös, loitvat tuld hoia käes!
Päästja armu sa tunnista nüüd!
Sööda näljaseid veel, aita viletsaid teel –
olgu sulle siin see ülem püüd!

Tagasi laulude sisukorda