"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 297 – Mu süda siin

Mu süda siin (297)

Teema: Meeleparandus ja päästmine; Sõnad: Ehrenfried Liebich; viis: Dora Rappard

1. Mu süda siin! Ta kuulub Sinule, Sa oled loonud ta.
“Laps tervelt too see süda Minule!” Nii mulle hüüad Sa.
Siin on , mis mina Sulle annan ja armastuses ohvriks kannan –
mu süda siin, mu süda siin.

2. Mu süda siin! Oh võta vastu Sa, ehk kõlbmatu küll ta.
Nii kuidas võin, ta Sulle annan ma, oh ära põlga Sa!
Ta pattudega on küll kaetud ja võlgadega alla vaetud –
mu süda siin, mu süda siin.

3. Mu süda siin! Nüüd otsin tervist ma mu Päästja risti all.
Ma hüüan seal: nüüd Issand, oled Sa mu Õnnistegija!
Su haavus süda leidis rahu ja õnnistuse kalli rõõmu –
mu süda siin, mu süda siin.

Tagasi laulude sisukorda