"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 5 – Oh võtkem Jumalat

(selle laulu audio poolik, poolteist salmi ainult!)

Vaimulikud laulud – Oh võtkem Jumalat (5)

Teema: Jumala kolmainsus; sõnad: Martin Rinckart; viis: Johann Crüger

1. Oh võtkem Jumalat
suust, südamest nüüd kiita!
Ta suuri asju teeb,
sa Temale au näita!
Me lapsepõlvest ju
Ta teinud palju head,
veel praegu hoiavad
meid Tema armukäed.

2. Suur Jumal armuga
nüüd võtku muret kanda,
ka rõõmsa südame
ja kalli rahu anda.
Ta pidagu meid
ka siin ülal armsasti
ja meie hädadest
meid päästku heldesti.

3. Au olgu Isale,
me truule Jumalale!
Au Tema Pojale,
me taeva Kuningale!
Au Püha Vaimule –
Kolmainsusele tõest,
kes oli, nüüdki on,
ja jääb ka igavest.

Tagasi laulude sisukorda